Sapientia et Veritas

31 maja 2023 r. przedstawiciele świata polskiej nauki zostali odznaczeni Medalami „Zasłużony dla Polskiej Nauki Sapientia et Veritas”. Odebrali je z rąk ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. W gronie odznaczonych znalazł się prof. Henryk Skarżyński, który otrzymał najwyższe odznaczenie – Medal Złoty.

– Chcemy uhonorować wybitnych profesorów i podkreślić państwa wkład w rozwój Polski – mówił minister. – Dziś na sali mamy znakomitych profesorów polskich uczelni, pracujących dla Polski i uprawiających naukę dla świata, tak jak to robił Mikołaj Kopernik. Mikołaj Kopernik urodził się 550 lat temu jako poddany króla polskiego, ale swoją rewolucję, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, dokonał dla Europy i świata. Dokładnie tak samo jak państwo swoje osiągnięcia naukowe i swoją aktywność naukową, a obok naukowej bardzo często też społeczną dedykujecie całej ludzkości – zaznaczył Przemysł Czarnek.

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (łac. mądrość i prawda) to polskie odznaczenie resortowe nadawane przez Ministra Edukacji i Nauki osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej. Nadawany jest w oparciu o Ustawę z dnia 12 maja 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

Odznaczenie to posiada trzy stopnie – złoty medal, srebrny i brązowy. Może być on przyznany m.in. osobom zasłużonym dla nauki i szkolnictwa wyższego, w tym także nieposiadającym obywatelstwa polskiego, uczelniom, fundacjom, instytutom badawczym, stowarzyszeniom.