Prof. Henryk Skarżyński liderem w światowej literaturze medycznej

Miarą aktywności badawczej są publikacje naukowe w uznanych na świecie czasopismach. Aktywność badaczy czy też ośrodków naukowych można sprawdzić m.in. przy użyciu wyszukiwarek prac naukowych, takich jak np. Web of Science, Scopus, Google Scholar. Wyszukiwarki te pozwalają na sprawdzenie liczby publikacji, jakie na dany temat (ujęty w formie hasła) opublikował autor oraz określają jego pozycję w odniesieniu do innych naukowców publikujących artykuły naukowe w tej samej dziedzinie. Analiza dorobku naukowego prof. Henryka Skarżyńskiego przeprowadzona z wykorzystaniem Web of Science wygląda imponująco.

Według danych z czerwca 2023 roku prof. Henryk Skarżyński jest światowym liderem na liście naukowców prowadzących badania w zakresie częściowej głuchoty (partial deafness) – ma na swoim koncie najwięcej publikacji dotyczących tego zagadnienia. Wyniki analizy piśmiennictwa światowego dla takich słów kluczowych jak, np. okienko okrągłe (round window), badania przesiewowe słuchu (hearing screening), słuch (hearing), wszczepienie implantów ślimakowych (cochlear implantation) czy słuch elektroakustyczny (electro-acoustic hearing) wskazują, że prof. Henryk Skarżyński plasuje się w pierwszej dziesiątce naukowców – autorów prac naukowych w wymienionych obszarach.

Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę dorobku naukowego prof. Henryka Skarżyńskiego (czerwiec 2023 r.) przeprowadzoną w oparciu o Web of Science:

 • 1 na Świecie dla hasła partial deafness (na 724 artykułów znalezionych)
 • 1 dla hasła hearing screening – school (na 787 artykułów znalezionych)
 • 2 dla hasła hearing – questionnaire (na 10 256 artykułów znalezionych)
 • 3 dla hasła children hearing screening (na 3788 artykułów znalezionych)
 • 4 dla hasła hearing screening (na 10 379 artykułów znalezionych)
 • 6 dla hasła round window (na 4980 artykułów znalezionych)
 • 7 dla hasła hearing implant (na 14 329 artykułów znalezionych)
 • 7 dla hasła high frequency hearing loss (na 6996 artykułów znalezionych)
 • 7 dla hasła Rehabilitation of Hearing (na 4702 artykułów znalezionych)
 • 8 dla hasła hearing treatment (na 20 904 artykułów znalezionych)
 • 8 dla hasła hearing preservation (na 4154 artykułów znalezionych)
 • 9 dla hasła hearing (na 184 112 artykułów znalezionych)
 • 9 dla hasła Hearing – quality of life (na 6299 artykułów znalezionych)
 • 14 dla hasła hearing loss (na 66 426 artykułów znalezionych)
 • 19 dla hasła cochlear implant (na 18 585 artykułów znalezionych)
 • 42 dla hasła tinnitus (na 13 308 artykułów znalezionych)

Warto przypomnieć, że Web of Science to pakiet baz abstraktowo-bibliometrycznych wydawanych przez firmę Clarivate Analytics. Baza ta tworzona jest w oparciu o czasopisma naukowe znajdujące się na liście ogłaszanej przez Institute for Scientific Information, znanej jako tzw. lista filadelfijska. Czasopisma z tej listy uznaje się za najważniejsze dla światowej nauki. Baza jest udostępniona wszystkim uczelniom i instytucjom naukowym w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Miarą aktywności badawczej są publikacje naukowe w uznanych na świecie czasopismach. Aktywność badaczy czy też ośrodków naukowych można sprawdzić m.in. przy użyciu wyszukiwarek prac naukowych, takich jak np. Web of Science, Scopus, Google Scholar. Wyszukiwarki te pozwalają na sprawdzenie liczby publikacji, jakie na dany temat (ujęty w formie hasła) opublikował autor oraz określają jego pozycję w odniesieniu do innych naukowców publikujących artykuły naukowe w tej samej dziedzinie. Analiza dorobku naukowego prof. Henryka Skarżyńskiego przeprowadzona z wykorzystaniem Web of Science wygląda imponująco.

Według danych z marca 2021 roku prof. Skarżyński jest światowym liderem na liście naukowców prowadzących badania w zakresie częściowej głuchoty (partial deafness) – ma na swoim koncie najwięcej publikacji dotyczących tego zagadnienia. Wyniki analizy piśmiennictwa światowego dla takich słów kluczowych jak, np. okienko okrągłe (round window), badania przesiewowe słuchu (hearing screening), słuch (hearing), wszczepienie implantów ślimakowych (cochlear implantation) czy słuch elektroakustyczny (electro-acoustic hearing) wskazują, że prof. Henryk Skarżyński plasuje się w pierwszej dziesiątce naukowców – autorów prac naukowych w wymienionych obszarach.

Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę dorobku naukowego prof. Henryka Skarżyńskiego (marzec 2021 r.) przeprowadzoną w oparciu o Web of Science:

 • Miejsce nr 1 na świecie dla hasła partial deafness (leczenie częściowej głuchoty) w liczbie 650 artykułów
 • Miejsce nr 2 dla hasła round window (dojście operacyjne w metodzie Skarżyńskiego) w grupie 1717 artykułów
 • Miejsce nr 5 dla hasła hearing screening (badania przesiewowe i wczesne wykrywanie wad słuchu) w grupie 86500 artykułów
 • Miejsce nr 9 dla hasła hearing (słuch w kontekście diagnostyki i terapii) w grupie 158427 artykułów
 • Miejsce nr 9 dla hasła cochlear implantation (implanty ślimakowe)w liczbie 7857 artykułów
 • Miejsce nr 10 dla hasła electro-acoustic hearing (słuch elektryczno-akustyczny) w liczbie 735 artykułów
 • Miejsce nr 11 dla hasła high frequency hearing loss (wysokoczęstotliwościowa utrata słuchu) w liczbie 5977 artykułów
 • Miejsce nr 11 dla hasła hearing preservation (zachowanie przedoperacyjnego słuchu po wszczepieniu implantu ślimakowego) w liczbie 3579 artykułów
 • Miejsce nr 22 dla hasła hearing loss (utrata słuchu) w grupie 56261 artykułów
 • Miejsce nr 28 dla hasła cochlear implant (implanty ślimakowe) w liczbie 15815 artykułów
 • Miejsce nr 45 dla hasła tinnitus (szumy uszne) w liczbie 11082 artykułów

Warto przypomnieć, że Web of Science to pakiet baz abstraktowo-bibliometrycznych wydawanych przez firmę Clarivate Analytics. Baza ta tworzona jest w oparciu o czasopisma naukowe znajdujące się na liście ogłaszanej przez Institute for Scientific Information, znanej jako tzw. lista filadelfijska. Czasopisma z tej listy uznaje się za najważniejsze dla światowej nauki. Baza jest udostępniona wszystkim uczelniom i instytucjom naukowym w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.