Wynalazki IFPS docenione w Katowicach

Kapsuła Badań Zmysłów i Stymulator Polimodalenej Percepcji Sensorycznej – Skarżyńskiego zostały nagrodzone podczas XVI Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu został wyróżniony Dyplomami Uznania Ministra Edukacji i Nauki. Przyznano je podczas XVI Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® odbywających się 24-25 maja 2023 roku.

Targi te od lat stanowią szczególną platformę networkingową. Ich celem jest promocję innowacyjnych produktów, technologii oraz usług z różnych branż i dziedzin. To okazja do zaprezentowania potencjału i osiągnięć myśli technologicznej oraz naukowej.

„Za wysokiej rangi nagrody uzyskane w związku z prezentacją i promocją wynalazków w 2022 roku na międzynarodowych targach wynalazczości” – napisało MEiN w uzasadnieniu nagród dla Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Doceniono dwa wynalazki Instytutu: Kapsułę Badań Zmysłów oraz Stymulator Polimodalenej Percepcji Sensorycznej – Skarżyńskiego.

Kapsuła Badań Zmysłów (KBZ)

To innowacyjne i unikalne na świecie, wielofunkcyjne urządzenie umożliwiające diagnostykę najważniejszych zmysłów w jednym miejscu, którego pomysłodawcą jest prof. Henryk Skarżyński.

Umożliwia ono samodzielne wykonywanie badań przesiewowych narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, powonienia, smaku) oraz narządu mowy. Pozwala również na prowadzenie populacyjnych testów przesiewowych w różnych grupach wiekowych oraz zawodowych.

Kapsuła powstała w wyniku realizacji projektu „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, powonienia, smaku), akronim INNOSENSE”.

Czytaj także: https://csim.pl/oferta/kapsula-badan-zmyslow/

Stymulator Polimodalenej Percepcji Sensorycznej Metodą Skarżyńskiego (SPPS-S)

To innowacyjne urządzenie do prowadzenia terapii metodą Skarżyńskiego, która obejmuje zmysł słuchu, wzroku i dotyku, umożliwiając oddziaływanie w wielu grupach zaburzeń o podłożu sensorycznym.

Jest małe, poręczne, a przez to wygodne w użyciu. Nie wymaga współdziałania z innymi, często dużymi oraz kosztownymi urządzeniami, najczęściej zlokalizowanymi w specjalnie do tego przygotowanych pomieszczeniach. Te cechy SPPS-S przekładają się na znaczne obniżenie kosztów użytkowania oraz większą dostępność treningu.

Czytaj także: https://csim.pl/oferta/spps/

Targi INTARG® przez lata wypracowały sobie wysoką międzynarodową rangę, czego świadectwem jest coroczne ich wsparcie przez najwyższej rangi instytucje krajowe oraz międzynarodowe. W wydarzeniu biorą udział czołowe jednostki sfery nauki, innowacyjne przedsiębiorstwa (MŚP i duże), start-upy oraz instytucje wspierające rozwój i wynalazczość.

Wiodącym celem targów jest prorynkowa promocja i komercjalizacja wynalazków oraz innowacji i transfer technologii. To unikalna platforma współpracy środowisk naukowych z przemysłem, a także cenne wsparcie dla zdobywania funduszy na rozwój w oparciu o innowacyjność i nowe technologie.