Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wyróżniony przez Radę Główną Instytutów Badawczych

Z okazji 30-lecia Rady Głównej Instytutów Badawczych (RGIB) – organizacji, która reprezentuje obecnie 91 instytutów badawczych w Polsce prowadzących badania naukowe na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, medycyny oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i nauk humanistycznych, w dniu 12 września 2022 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady. Podczas posiedzenia, które odbyło się w Auli Politechniki Warszawskiej, zostały wyróżnione najbardziej innowacyjne i prężenie działające placówki, w tym Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Wyróżnienie w imieniu Ministra Nauki i Edukacji prof. Henrykowi Skarżyńskiemu wręczyła Izabela Stępień, Dyrektor Departamentu Nauki.

Podczas uroczystości była także okazja do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami wielu instytutów badawczych, których różne rozwiązania tworzone w zakładach naukowych, pracowniach, laboratoriach badawczych służą polskiemu społeczeństwu. Licznie zgromadzeni goście mogli także zwiedzić wystawę osiągnięć kilkudziesięciu instytutów badawczych.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wyróżniony przez Radę Główną Instytutów Badawczych

Warto dodać, że Rada Główna, reprezentuje interesy środowiska badawczego w kraju i za granicą oraz uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej.

Rada Głowna ma za zadanie przedstawiać organom administracji państwowej swoje opinie
i postulaty, mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dla środowiska instytutów, jak również̇ dla rozwoju nauki, poprawy innowacyjności i efektywności gospodarki, rozwoju kadr badawczych, a w szczególności młodych naukowców czy badań i wdrożeń innowacyjnych technologii.