Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Prof. Henryk Skarżyński uhonorowany przez prof. Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich

Jestem zwykłym lekarzem i nie przemawia przeze mnie skromność. Robiłem i robię tylko to, co potrafię najlepiej i do czego czułem wewnętrzne powołanie – powiedział prof. Henryk Skarżyński, odbierając z rąk prof. Marcina Wiącka Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”.

Podczas XXXI Forum Instytutów Badawczych, które odbyło się 26 czerwca w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach, prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, uhonorował wieloletni dorobek profesora – całokształt jego działalności naukowo-zawodowej i filantropijnej. – Mam ogromny zaszczyt wręczyć dzisiaj odznakę Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi w Ochronie Praw Człowieka” panu profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu. Pan profesor od lat pomaga dzieciom i dorosłym powrócić do świata dźwięku. Jego osiągnięcia obejmują liczne wdrożenia metod chirurgicznych, autorskie programy badań przesiewowych i opracowania nowoczesnych koncepcji leczenia słuchu. Dotyczą także nowych metod i technologii w rekonstrukcji ucha, chirurgii poprawiającej słuch oraz rozwiązań telemedycznych w diagnostyce, dopasowaniu implantów i rehabilitacji. Wiele z tych rozwiązań stanowi kamienie milowe w polskiej i światowej medycynie oraz jest fundamentem polskiej szkoły otochirurgii – wyliczał prof. Marcin Wiącek.

Zauważył, że można byłoby przez długie godziny wymieniać wszystkie osiągnięcia oraz ważne i cenne aktywności profesora Skarżyńskiego. Podkreślił, że jest nie tylko wybitnym lekarzem, ale też wyjątkowym człowiekiem. Jednocześnie słowa uznania i podziękowania skierował do środowiska medycznego i ludzi związanych z medycyną. – Bardzo pragnę, aby dzisiejsze odznaczenie pana profesora Skarżyńskiego było odczytane również jako wyraz najwyższego szacunku i wdzięczności dla wszystkich osób pracujących i działających w tym obszarze. Dla naukowców, lekarzy, personelu medycznego i administracyjnego. Dla organizacji i stowarzyszeń, których aktywność przyczynia się do poprawy zdrowia i warunków leczenia – zaznaczył.

W walce o prawa człowieka jesteście, drodzy państwo, naszym najważniejszym „orężem” i sojusznikiem. Walczymy o wspólną sprawę, jaką jest godność. Godność każdego człowieka – podkreślił Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jestem zwykłym lekarzem i nie przemawia przeze mnie skromność. Robiłem i robię tylko to, co potrafię najlepiej i do czego czułem wewnętrzne powołanie. Wszystko to robię z pasją i zaangażowaniem. Tym bardziej jestem zaszczycony, odbierając Odznakę Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” – powiedział prof. Henryk Skarżyński po odebraniu odznaczenia. W całym moim życiu i działalności kieruje się takimi wartościami jak: ochrona życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i godnego życia. Jestem wdzięczny, że zostało to docenione – podkreślił prof. Henryk Skarżyński.

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona w 2009 r. Jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka.

***

Prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński jest światowej sławy otochirurgiem, otolaryngologiem, założycielem, organizatorem i dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz Światowego Centrum Słuchu. Profesor swoim dorobkiem naukowo-zawodowym, a także działalnością filantropijną poświadcza, że niezwykle ważne jest dla niego, aby prawa człowieka w Polsce były lepiej chronione. Walka o godność człowieka przekłada się na konkretną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Osiągnięcia prof. Henryka Skarżyńskiego to liczne wdrożenia metod chirurgicznych, autorskie programy badań przesiewowych i opracowania nowoczesnych koncepcji leczenia słuchu, nowych metod i technologii w rekonstrukcji ucha, chirurgii poprawiającej słuch oraz rozwiązań telemedycznych w diagnostyce, dopasowaniu implantów i rehabilitacji. Są kamieniami milowymi w polskiej i światowej medycynie i fundamentem polskiej szkoły otochirurgii.

Profesor od lat pomaga dzieciom i dorosłym powrócić do świata dźwięku. W wyniku badań i wdrożeń udało się po raz pierwszy na świecie rozszerzyć wskazania do leczenia za pomocą implantów słuchowych, a co za tym idzie – pomóc nie dziesiątkom tysięcy, ale dziesiątkom milionów pacjentów, zwłaszcza w grupie seniorów w starzejących się społeczeństwach. W skali globalnej takich pacjentów, z uwzględnieniem tego ostatniego rozszerzenia wskazań jest obecnie ponad 100 mln.

Profesor osobiście wykonał ponad już 230 tys. operacji i wprowadził ponad 150 nowatorskich rozwiązań w otologii, chirurgii ucha i audiologii.