XXV Forum Ekonomiczne w Krynicy

Forum Ochrony Zdrowia od pięciu lat jest stałym elementem programu Forum Ekonomicznego w Krynicy, które odbyło się w dniach 8 – 10 września 2015 r. Dla uczestników tego Forum prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład na temat pionierskich dokonań zespołu Instytutu i nowatorskich rozwiązań telemedycznych wdrożonych w Światowym Centrum Słuchu.

W tym roku podczas Forum Ochrony Zdrowia dyskutowano przede wszystkim o nadchodzącej reformie ochrony zdrowia,konsekwencjach ustawy refundacyjnej i zmianach, jakie przyniósł dla pacjentów pakiet onkologiczny. Podczas panelu „Od idei do zdrowego społeczeństwa – nowoczesne technologie medyczne” wiele uwagi poświęcono także innowacyjności w medycynie.– Coś, co uważamy za innowacyjne, może decydować o postępie w leczeniu schorzeń – mówił po zakończeniu Forum prof. Skarżyński. – Innowacyjne było z pewnością wdrożenie przeze mnie w 1992 roku w Polsce leczenia głuchoty za pomocą implantów ślimakowych, czy zoperowanie w 2002 r. po raz pierwszy w świecie pacjenta z częściową głuchotą. Pierwsza w Polsce operacja wszczepienia implantu ślimakowego zwróciła uwagę na skalę problemu, jakim są zaburzenia słuchu zarówno u dzieci, jak i osób starszych.

Koniecznością stało się wyjście naprzeciw temu wyzwaniu i zapotrzebowaniu społecznemu. Dlatego już w następnym roku rozpoczęto, z inicjatywy prof. Skarżyńskiego, badania przesiewowe słuchu u noworodków. – Zrozumieliśmy,że leczenie dzieci w wieku 5 lat będzie drogie i nieefektywne, a w 6–8 miesiącu życia da im szanse na normalne słyszenie. Dzięki nam podejście do tego zagadnienia zmieniło się i dziś program badania słuchu noworodków jako jeden z nielicznych w świecie działa znakomicie, między innymi dzięki upowszechnieniu go przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – stwierdził Profesor. Nabyte doświadczenia w zakresie prowadzenia badań przesiewowych na dużą skalę umożliwiły kolejną innowację – poszerzenie ich o nową grupę, tj. dzieci w wieku wczesnoszkolnym.O kolejnych pionierskich osiągnięciach Instytutu zadecydowało ogromne zapotrzebowanie społeczne na coraz skuteczniejsze metody leczenia zaburzeń słuchu.– Gdyby nie było zapotrzebowania na nasze programy, to ani nowe technologie, ani nasze umiejętności nie miałyby takiego znaczenia – podkreślił prof. Skarżyński.

Profesor przypomniał również, że otwarte trzy lata temu Światowe Centrum Słuchu jest jednostką unikatową w skali światowej. Wdrożono w nim m.in. wiele innowacyjnych rozwiązań medycznych i organizacyjnych, które zapewniają polskiemu pacjentowi dostęp do nowoczesnych technologii medycznych i ułatwiają funkcjonowanie szpitala. Dziś Światowe Centrum Słuchu współpracuje z 70 ośrodkami na wszystkich kontynentach.Na pytanie, dlaczego w Polsce tak mało wdraża się nowych technologii, Profesor odpowiedział: – Moim zdaniem brakuje nam odwagi, żeby stwierdzić: „Zrobiliśmy coś jako pierwsi”. A przecież nie każda próba musi się zakończyć sukcesem. Nawet jeśli sukcesu nie będzie, to już wiemy, jaką drogą nie iść. Obawiam się, że nawet jeśli przeznaczymy 3 proc. PKB na badania i rozwój, to i tak może się okazać, że nie będziemy wiedzieli, jak te pieniądze wykorzystać. Właśnie dlatego, że nie wierzymy we własne siły. A przecież naprawdę mamy – jako Polacy – czym się chwalić w świecie – podkreślił prof. Skarżyński.

 

Dowiedz się więcej: