Profesor Henryk Skarżyński wyróżniony podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Implantów Ślimakowych i Innych Technologii Wszczepialnych (CI2016) w Toronto

Prof. Henryk Skarżyski
W dniu 12 maja 2016 w Toronto cztery osoby – prof. Wiliam Gibson z Sydney, prof. Thomas Balkany z Miami, prof. Henryk Skarżyński z Warszawy i prof. Thomas Lenarz z Hannoveru – otrzymały najwyższe wyróżnienie społeczności międzynarodowej za nadzwyczajny wkład w rozwój nauki i medycyny oraz zapewnienie optymalnych możliwości komunikacji międzyludzkiej współczesnych społeczeństw.

Nagroda została przyznana prof. Henrykowi Skarżyńskiemu m.in. za przywództwo i inspirowanie swoim przykładem społeczności międzynarodowej przez stworzenie cieszącego się światową renomą ośrodka medycznego poświęconego chirurgicznemu leczeniu zaburzeń słuchu, oraz niestrudzone orędownictwo na rzecz osób z zaburzeniami słuchu na całym świecie.

Laudację wygłosił prof. Julian M. Niedzielski z Sunnybrook Health Sciences Centre w Toronto: „Profesor Henryk Skarżyński z Kajetan koło Warszawy jest prawdziwym gigantem wśród chirurgów implantów ślimakowych. Jego osiągnięcia w tej dziedzinie są naprawdę zadziwiające. W czasie swojej kariery zawodowej stworzył pionierską koncepcję leczenia częściowej głuchoty, zdalnego programowania implantów ślimakowych oraz przeprowadził tysiące operacji wszczepienia implantów ślimakowych. Jest pomysłodawcą i twórcą Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach w Polsce. To naprawdę niezwykły ośrodek, w którym leczy się osoby z niedosłuchem przy użyciu najnowocześniejszych technologii zarówno u dorosłych jak i dzieci. Profesor Skarżyński otrzymał ogromną liczbę nagród i publicznych wyróżnień za swój wielki wkład w naukę. My przyznajemy profesorowi Skarżyńskiemu dzisiejsze wyróżnienie za stworzenie cieszącego się światową renomą ośrodka medycznego poświęconego chirurgicznemu leczeniu zaburzeń słuchu, za niestrudzone orędownictwo na rzecz osób z zaburzeniami słuchu na całym świecie oraz stworzenie narodowego programu badań przesiewowych słuchu i pionierskiego modelu opieki zdrowotnej na odległość dla osób implantowanych przy użyciu technologii komputerowej”.

Prof. Henryk Skarżyński dziękując za nagrodę powiedział, że jest to ogromny zaszczyt dla niego i jego zespołu.

Nagroda wręczona została podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Implantów Ślimakowych i Innych Technologii Wszczepialnych (CI2016) odbywającej się w Toronto w Kanadzie. Organizatorem Konferencji jest Amerykańskie Stowarzyszenie Implantów Ślimakowych (American Cochlear Implant (ACI)Alliance)we współpracy z Uniwersytetem w Toronto oraz prezydentami poprzednich trzynastu interkontynentalnych konferencji, które odbywają się co 2 lata w różnych częściach świata. ACI Alliance to największe w świecie amerykańskie stowarzyszenie, które zrzesza specjalistów ze wszystkich kontynentów, działaczy społecznych, organizacje pozarządowe, pacjentów i ich rodziny – działające na rzecz zwiększenia świadomości i dostępności do najnowocześniejszych technologii zapewniających optymalną komunikację rozwijającego się społeczeństwa. Jego misją jest promowanie dostępu do daru słyszenia jaki dają implanty słuchowe przez badania naukowe, działalność informacyjną i społeczną. Jest to dewiza, która od ćwierćwiecza przyświeca także działaniom Prof. Henryka Skarżyńskiego, co, jak dowodzi przyznana nagroda nie będąca pierwszą ani jedyną, nie pozostaje niezauważone przez międzynarodową społeczność naukowców – lekarzy, inżynierów, psychologów , pedagogów, terapeutów mowy i techników oraz innych specjalistów pracujących w dziedzinie leczenia zaburzeń słuchu poprzez zastosowanie różnych implantów słuchowych. Konferencja w Toronto 2016 to największy i najbardziej prestiżowy międzykontynentalny zjazd specjalistów poświęcony zagadnieniom implantów słuchowych, słuchu, audiologii i opieki nad osobami niesłyszącymi i niedosłyszącymi. W tegorocznym spotkaniu bierze udział blisko 2000 uczestników z całego świata. Polskę reprezentuje 7 osobowa delegacja ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, która przygotowała 22 prace prezentujące wyniki badań naukowych i klinicznych w oparciu o jedną z największych w świecie leczonych grup pacjentów z różnymi problemami słuchu przy pomocy urządzeń wszczepialnych.