Medal Senatu RP dla prof. Henryka Skarżyńskiego

„Dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem” – Prof. Henryk Skarżyński otrzymał Medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z rąk Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Przekazując medal Marszałek powiedział, że to wyróżnienie jest wyrazem najwyższego uznania za dobro jakie Profesor Skarżyński wniósł do rozwoju Polskiej Medycyny. Dodał, że dzięki wieloletnim jego działaniom nasz kraj znajduje się w światowej czołówce krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym.

Prof. Henryk Skarżyński i  Marszałek Senatu Bogdan BorusewiczPodczas uroczystości Profesor Henryk Skarzyński przypomniał, że Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach to jedyna taka placówka na całym świecie. Historia tego miejsca zaczęła się 20 lat temu, kiedy powstał pierwszy w Polsce (a drugi w Europie) Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center”. Na jego bazie utworzono w 1996 roku Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, w 2003 roku wybudowane w Kajetanach pod Warszawą – Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy. W roku 2012 zostało ono rozbudowane i utworzono Światowe Centrum Słuchu.

Przypomnijmy Profesor Henryk Skarzyński pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992), pniowe (1998) oraz ucha środkowego (2003). W 2002 opracował po raz pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, w 2004 zoperował pierwsze w świecie dziecko.

Dodajmy, że Medal Senatu został wydany z okazji 500-lecia istnienia Senatu w Polsce. Przyznawany jest wyjątkowym Polakom za szczególne osiągnięcia na rzecz Kraju.