Tagi: telemedycyna

 • O rozwoju telemedycyny – wykład inauguracyjny prof. Henryka Skarżyńskiego

  Podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w dniu 7.10.2016 r. prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład na temat rozwoju telemedycyny. Telemedycyna oznacza nową jakość opieki medycznej. To możliwość stałego monitorowania wielu grup, zwłaszcza seniorów, których z roku na rok jest coraz więcej. To także możliwość zapewnienia masowych badań populacyjnych jako narzędzia polityki zdrowotnej państwa, wreszcie możliwość lepszego wykorzystania zasobów kadrowych i potencjału, który tkwi w wielu 

 • IFPS laureatem nagrody Business Premium

  W dniu 26 września 2016, magazyn Bloomberg Businessweek Polska przyznał nagrody Business Premium 2016 za usługi wyróżniające się jakością, nowoczesnością i dopasowaniem do potrzeb rynkowych. W gronie laureatów znalazł się Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu za 10 lat telemedycznej opieki nad pacjentami z rożnymi implantami słuchowymi. Po raz trzeci magazyn Bloomberg Businessweek Polska nagrodził usługi dla biznesu, biorąc pod uwagę ich jakość, dostosowanie do potrzeb rynkowych, nowoczesność, 

 • VII Kongres Pediatrów Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw oraz innych krajów świata z udziałem przedstawicieli IFPS

  W dniach 22-23 września  2016 r. w Biszkeku (Kirgistan) odbył się VII Kongres Pediatrów Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw pt. „Dziecko i społeczeństwo: Problemy zdrowia, rozwoju i odżywiania” oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowa, poświęcona 55-leciu Narodowego Centrum Matki i Dziecka, założonego przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Kirgistan. Prof. Henryk Skarżyński, który wraz z zespołem reprezentował Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, został zaproszony do przewodniczenia sesji poświęconej problemom głuchoty i niedosłuchu u dzieci. W sesji tej wzięli 

 • IFPS na pikniku „Europa zmienia Warszawę”

  W dniach  10-11 września 2016 r. Polu Mokotowskim w Warszawie odbył się wielki rodzinny piknik „Europa zmienia Warszawę”. To już siódma edycja imprezy, podczas której organizatorzy zaprezentowali w jaki sposób członkostwo w UE wpłynęło i wpływa na rozwój naszego miasta. Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, jako doskonały przykład wykorzystania funduszy europejskich na rozwój instytucji, z której społeczeństwo czerpie korzyści na co dzień, przygotowało dla mieszkańców stolicy wiele 

 • O nowoczesnych technologiach medycznych i ich wpływie na codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia – debata w Senacie RP

  „Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia” to temat konferencji, która odbyła się w Senacie 7 czerwca 2016 roku z inicjatywy Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz prof. Henryk Skarżyńskiego Przewodniczącego Komitetu Nauk Klinicznych PAN, V-ce Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. W konferencji tej wzięli udział politycy, wybitni polscy lekarze oraz dziennikarze. Debatę otworzył Waldemar Kraska, 

 • Debata „Polska Humanistyka – stan i potrzeby” z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

  W dniu 4 kwietnia 2016 r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, odbyła się debata „Polska humanistyka – stan i potrzeby”. Debatę zorganizowali: prof. Henryk Skarżyński, Prezydent Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu, prof. Adam Koseski, Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Akademia Polskiego oraz Ryszard Konwerski, Prezes Polskiego Klubu Biznesu. Podczas debaty wręczono Złote Medale Akademii Polskiego Sukcesu. Debata „Polska humanistyka 

 • Prof. Henryk Skarżyński na Kongresie Wyzwań Zdrowotnych

  W dniach 18-20 lutego 2016 r. odbył się w Katowicach Kongres Wyzwań Zdrowotnych (HCC, Health Challenges Congress). Health Challenges Congress jest inicjatywą, która ma umożliwić szeroką, wielosektorową i wielodyscyplinarną debatę, m.in.: polityków, lekarzy, przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego, przemysłu i mediów. Od czego zależy stan naszego zdrowia? To jedno z ważniejszych pytań, na które starali się odpowiedzieć uczestnicy ponad 50 kongresowych sesji. Udział w dyskusjach panelowych wzięło ok. 250 

 • Prof. Henryk Skarżyński o rozwoju telemedycyny w Polsce

  Telemedycyna – nowe kierunki rozwoju medycyny – pod taką nazwą 17 listopada w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyła się debata z udziałem przedstawicieli służby zdrowia, zaproszonych gości oraz młodzieży. Dyskutowano o barierach w rozwoju rynku telemedycznego, problemach jego finansowania oraz wiedzy polskiego pacjenta na temat możliwości, jakie stwarza tego rodzaju medycyna.

 • Prof. Henryk Skarżyński po raz piąty powołany na Dyrektora IFPS

  Minister Zdrowia prof. Marian Zembala – na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych – powołał z dniem 8 października 2015 r. prof. Henryka Skarżyńskiego do pełnienia funkcji Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie na okres 4 lat. Tym samym prof. H. Skarżyński rozpoczął V kadencję na stanowisku Dyrektora Instytutu. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu został powołany w 1996 roku, z inicjatywy prof. Henryka 

 • Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci ze szkół podstawowych z terenów wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego

  – Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci ma ogromne znaczenie dla zainicjowania i wdrożenia programu wczesnej interwencji medycznej, którego celem jest usprawnienie procesu komunikacji. Statystycznie, dziecko ze znacznym niedosłuchem ma trzykrotnie gorsze wyniki w nauce niż prawidłowo słyszący rówieśnicy. Nasze wieloletnie badania pokazują, że nawet co 6 dziecko może mieć różnego rodzaju problemy związane ze słuchem. Problemy te mają istotne znaczenie dla rozwoju dziecka i wyników nauczania.– 

 • Promocja polskich sukcesów

  „Dzieląc się sukcesem, mnożymy sukces”, mówił prof. Henryk Skarżyński, Prezydent Fundacji Akademii Polskiego Sukcesu, otwierając uroczystość wręczenia medali Akademii Polskiej Sukcesu w sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 20 kwietnia 2015 r. Uroczystości towarzyszyła otwarta debata z cyklu „Osiągnięcia Naszego 25-lecia”- „Sukcesy Polskiej Medycyny”  W tym roku Kapituła APS  doceniła wybitnych specjalistów w wielu dziedzinach medycyny, których osiągnięcia znane są nie tylko  w Polsce ale i na świecie. Złote 

 • Krajowa Sieć Teleadiologii inspiruje świat

  Ponad 100 gości z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej przyjechało w styczniu do Warszawy na spotkanie  zorganizowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia (International Society for telemedicine and e-health, ISfTeH). To największa organizacja tego typu na świecie, zrzeszająca kilka tysięcy członków indywidualnych, instytucji i krajowych towarzystw telemedycznych. Powstała w Szwajcarii, aby wspierać światowe działania w dziedzinie telemedycyny i e-zdrowia.  Promuje ideę  pracy nie dla zysku i stara się wspierać(również finansowo), te kraje, 

 • 19 rocznica powstania Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

  Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu został utworzony 9 stycznia 1996 roku. W 19. rocznicę tego wydarzenia przedstawiamy historię tego miejsca i ludzi. Dziś w Kajetanach pod Warszawą działa Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Pionierska w Polsce operacja wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej przeprowadzona w 1992 r. przez prof. Henryka Skarżyńskiego, dała nie tylko szansę tysiącom niesłyszących pacjentów w naszym kraju, ale także stała się symbolicznym początkiem realizacji 

 • Nagroda na miarę Nobla

  4 grudnia 2014 r. w Monte Carlo poznaliśmy laureatów międzynarodowego konkursu  Prix Galien, który jest jednym z najbardziej znaczących konkursów na świecie, nagradzającym od 44 lat innowacyjne i najbardziej przełomowe osiągnięcia farmacji, medycyny i szeroko rozumianej ochrony zdrowia. W tym roku w kategorii „urządzenia medyczne” Złoty Medal – Grand Prix Międzynarodowej Edycji Konkursu zdobyła pierwsza w świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii, której pomysłodawcą i twórcą jest prof. Henryk Skarżyński. Medale przyznawane 

 • Wizyta w Kajetanach przedstawiciela Komisji Europejskiej

  W dniu 18 listopada 2014 r., Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach odwiedził przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Komunikacji Sieci, Treści i Technologii (DG Connect) Komisji Europejskiej, pan Arnaud Senn, który zajmuje się tematyką e-Zdrowia i zastosowania technik informacyjno- komunikacyjnych w obszarze medycznym, w programie Horyzont 2020. Towarzyszyła mu dr Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu ZDROWIE i EURATOM z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. Zespół Światowego Centrum Słuchu IFPS od wielu 

 • O słuchu na Uniwersytecie Warszawskim

  „Słuch jest podstawą rozwoju współczesnego społeczeństwa, to decyduje o jakości każdej sfery naszego życia, naszej edukacji, komunikacji, naszego życia i naszej pracy, ma to wpływ na nas i na całe nasze otoczenie” – mówił podczas swojego wykładu prof. Henryk Skarżyński. Wykładu pod tytułem „Rola słuchu w rozwoju współczesnego społeczeństwa” można było wysłuchać 18 listopada 2014 r. w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „8 wykładów 

 • Pierwsze w Polsce wszczepienie Implantu ucha środkowego Cochlear™ MET®

  Jedną z podstaw rozwoju współczesnego społeczeństwa jest niebywały postęp w kontaktach międzyludzkich, dostęp i wymiana informacji, rozwój technologii i narzędzi informatycznych. Integralną częścią tego rozwoju jest stopień wykształcenia i wykorzystania naszych zmysłów słuchu, głosu, mowy oraz komunikacji językowej. Podczas gdy na początku XX wieku o funkcjonowaniu człowieka i jego pozycji w społeczeństwie decydowały w ponad 90 proc. umiejętności manualne, obecnie o tym wszystkim decyduje zdolność komunikacji. Dobry słuch 

 • Europa zmienia Warszawę

  Pod tym hasłem, już po raz piąty, odbyła się plenerowa impreza organizowana przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st, Warszawy, w ramach projektu pod nazwą Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct. Tym razem – z udziałem Światowego Centrum Słuchu. W dniach 28 czerwca-6 lipca, odwiedzający zlokalizowany na Krakowskim Przedmieściu namiot Punktu Informacji Europejskiej mieli możliwość spotkać się z przedstawicielami różnych instytucji, których projekty m.in. z obszaru kultury