Europa zmienia Warszawę

Pod tym hasłem, już po raz piąty, odbyła się plenerowa impreza organizowana przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st, Warszawy, w ramach projektu pod nazwą Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct. Tym razem – z udziałem Światowego Centrum Słuchu.

W dniach 28 czerwca-6 lipca, odwiedzający zlokalizowany na Krakowskim Przedmieściu namiot Punktu Informacji Europejskiej mieli możliwość spotkać się z przedstawicielami różnych instytucji, których projekty m.in. z obszaru kultury i sztuki, zdrowia, nauki, edukacji, sportu, transportu, ochrony zdrowia, zrealizowane zostały przy wsparciu funduszy europejskich.

W niedzielę, 29 czerwca 2014 r. tematem dnia było „zdrowie” i jednym z uczestników prezentujących swoją działalność było Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Światowe Centrum Słuchu IFPS w Kajetanach, pod Warszawą, to idealny przykład wykorzystania funduszy europejskich na rozwój instytucji, z której społeczeństwo czerpie korzyści na co dzień. Dzięki rozbudowie centrum, rocznie udzielanych jest pacjentom z całej Polski ponad 200 000 świadczeń ambulatoryjnych oraz przeprowadzanych jest ponad 18 500 procedur chirurgicznych w zakresie leczenia zaburzeń słuchu, głosu, mowy, zatok. Nowoczesna infrastruktura i wyposażenie pozwala na prowadzenie innowacyjnych projektów klinicznych i inżynieryjnych, w tym m.in. rozwijanie telemedycyny. Centrum w Kajetanach jest też miejscem odwiedzanym często i podziwianym przez ekspertów w dziedzinie otorynolaryngochirurgii, audiologii i foniatrii, a także polityków oraz najwyższych przedstawicieli państwowych z całego świata.

Na stoisku Światowego Centrum Słuchu IFPS, podczas imprezy „Europa zmienia Warszawę” prowadzone były gry, zabawy i zajęcia edukacyjne promujące wśród dzieci i młodzieży zachowania mające na celu dbanie o słuch. Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszyło się „ucho olbrzyma” czyli duży model ucha prezentujący w przekroju budowę ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego. Wykorzystując jeden z eksponatów edukacyjnych – kościofon – odwiedzający mogli również doświadczyć jak nasze kości skutecznie przewodzą dźwięk.

Tego dnia oprócz Światowego Centrum Słuchu IFPS, swoje stoiska mieli również: Szpital Wolski, Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ oraz Polski Czerwony Krzyż.