Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci ze szkół podstawowych z terenów wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego

Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci ma ogromne znaczenie dla zainicjowania i wdrożenia programu wczesnej interwencji medycznej, którego celem jest usprawnienie procesu komunikacji. Statystycznie, dziecko ze znacznym niedosłuchem ma trzykrotnie gorsze wyniki w nauce niż prawidłowo słyszący rówieśnicy. Nasze wieloletnie badania pokazują, że nawet co 6 dziecko może mieć różnego rodzaju problemy związane ze słuchem. Problemy te mają istotne znaczenie dla rozwoju dziecka i wyników nauczania.– mówił prof. Henryk Skarżyński Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, rozpoczynając konferencję prasową na temat „Programu wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich w województwie warmińsko – mazurskim”. Konfirmacja odbyła się 7 października 2015 r. w Olsztynie.

Program „Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych  w gminach wiejskich” realizowany w roku szkolnym 2015/2016, organizowany jest pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. Partnerzy Programu to Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”. Jest on kontynuacją analogicznych badań dzieci w wieku wczesnoszkolnym z obszarów wiejskich w Polsce, przeprowadzonych w latach 2008, 2010 i 2011. Poprzednie programy objęły łącznie ponad 350 tysięcy uczniów szkół podstawowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Dane pochodzące z badań wykonanych w poprzednich Programach pokazują, że od 14 do 20 % dzieci ma istotne zaburzenia słuchu. Nie znaczy to, że są głusi, jednak mają takie zaburzenia które wpływają na ich codzienne funkcjonowanie, decydują o jakości i postępie w edukacji szkolnej. Jest to bardzo duża grupa, a obok tych danych nie można przejść obojętnie. Te zaburzenia mają wpływ nie tylko na rozwój tych dzieci, ale także pozostałe aspekty ich życia oraz życia ich rodzin. – mówił prof. Skarżyński.

Zasadniczym celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, przede wszystkim u dzieci rozpoczynających naukę w szkole, oraz uwrażliwienie rodziców oraz środowiska szkolnego na problemy dzieci związane ze słyszeniem.

Artur Brzóska Prezes KRUS przedstawił podczas konferencji wspólne plany związane z możliwościami współczesnej telemedycyny: – Celem obecnie podejmowanego programu jest także wyłonienie kilkunastu gmin, w których zostaną uruchomione pilotażowe ośrodki badań przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym. – mówił Prezes Brzóska – Planujmy również,
w oparciu o sieć terenowych jednostek organizacyjnych KRUS, zorganizowanie ośrodków, w których możliwe będą telekonsultacje dzieci z programów badań przesiewowych, oraz turnusy rehabilitacyjne.
– kontynuował Prezes Brzóska.

Współczesna medycyna zapewnia nam dostęp do coraz większej grupy urządzeń, nowoczesnych technologii i programów. Polski pacjent, w zakresie otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii, ma dostęp do najnowszych technologii jako pierwszy lub jeden z pierwszych w świecie. Rosną umiejętności naszych lekarzy. – mówił prof. Skarżyński – Taki Program jak ten przyczynia się bardzo do wczesnego zidentyfikowania zaburzeń słuchu i pozwala wcześniej interweniować. Dzięki temu możemy wcześniej pomóc, co jest tańsze i daje lepsze rokowania na przyszłość naszych dzieci.  – kontynuował.

Cały wieloletni Program ten pozwolił specjalistom z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu pomóc ogromnej grupie tych dzieci, które nie przeszły pozytywnie badań przesiewowych. Zapewniliśmy im wczesną interwencję i daliśmy możliwości efektywnego leczenia. Tak zebraną wiedzę i doświadczenie, pozwoliło zaproponować współczesnej Europie, następnie światu pewne polskie rozwiązania oparte na wynikach badań epidemiologicznych. Miało to miejsce w trakcie półrocznej prezydencji, podczas której udało się zwrócić uwagę polityków
i przedstawicieli instytucji państw członkowskich oraz instytucji unijnych na skalę występowania problemu zaburzeń słuchu, wzroku i mowy wśród dzieci w Europie, na konsekwencje nieleczenia tych zaburzeń, a także wskazać rozwiązania, które pozwalają na ograniczenie występowania tego zjawiska. Jako najskuteczniejsze wskazane zostały powszechne programy badań przesiewowych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wynikiem naszych prac i negocjacji prowadzonych podczas prezydencji było przyjęcie przez Ministrów Zdrowia wszystkich krajów Unii Europejskiej, podczas posiedzenia Rady EPSCO w dniu 2 grudnia 2011 r. w Brukseli, Konkluzji Rady UE nt. wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-Zdrowia i innowacyjnych rozwiązań.

Program „Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych  w gminach wiejskich” realizowany w roku szkolnym 2015/2016, nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego KRUS ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Albert Dziura tak argumentował zaangażowanie w Program: – Najważniejsze jest zdrowie dzieci, dlatego Fundusz wspiera finansowo Program. Globalnie nie są to duże środki, a za tę niewielką kwotę można zrobić
w terenie bardzo dużo dobrego.
Badanie, którego koszt to ok. 17 złotych, może odmienić los dzieci, które przez zaburzenia słuchu mogłyby stracić szansę np. na lepsze wykształcenie. – kontynuował Przewodniczący Dziura.

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych zamieszkałych na terenach gmin wiejskich” w województwie warmińsko – mazurskim będzie realizowany w 223 szkołach i obejmie ponad 6000 dzieci.