Promocja polskich sukcesów

„Dzieląc się sukcesem, mnożymy sukces”, mówił prof. Henryk Skarżyński, Prezydent Fundacji Akademii Polskiego Sukcesu, otwierając uroczystość wręczenia medali Akademii Polskiej Sukcesu w sali Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 20 kwietnia 2015 r. Uroczystości towarzyszyła otwarta debata z cyklu „Osiągnięcia Naszego 25-lecia”- „Sukcesy Polskiej Medycyny” 

W tym roku Kapituła APS  doceniła wybitnych specjalistów w wielu dziedzinach medycyny, których osiągnięcia znane są nie tylko  w Polsce ale i na świecie. Złote Medale otrzymali:

  • Prof. Jan Lubiński z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku lat 90. konsekwentnie rozwija w Polsce programy badań genetycznych pozwalających na wykrywanie zmian w genach odpowiedzialnych za rozwój nowotworów.  Podczas debaty prof. Lubiński podkreślał, że postępowi w diagnostyce towarzyszy zmiana nastawienia pacjentów do badań genetycznych.
  • Prof. Paweł Nyckowski, z zespołu transplantacyjnego wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Został nagrodzony Złotym Medalem   za sukcesy w leczeniu operacyjnym pacjentów z najcięższymi schorzeniami wątroby, w szczególności przeszczepianie tego narządu.
  • Prof. Jerzy Jabłecki ze Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, współautor programu przeszczepiania ręki. Kieruje jednym z najbardziej prężnych  ośrodków, w których wykonuje się przeszczepy kończyn. Na 103 takie operacje w świecie w Trzebnicy wykonano dziewięć, w tym jeden przeszczep obustronny.
  • Kapituła Medalu doceniała także rodzimy biznes. Za sukces, który może osiągnąć niewielka firma, przyznano nagrodę dla dr Lechosława Franciszka Ciupika, założyciela firmy LfC, z Czerwieńska koło Zielonej Góry. Firma projektuje i wykonuje w implanty kręgosłupa.
  • Złotym Medalem Akademii Polskiego Sukcesu  uhonorowano także  Stowarzyszenie  Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, w imieniu którego Medal odebrała red. Jadwiga Kamińska, prezes Stowarzyszenia. Dziennikarze zostali wyróżnieni m.in. rzetelność w przekazywaniu informacji naukowych i medycznych.

Podczas debaty z cyklu „Osiągnięcia Naszego 25-lecia”- „Sukcesy Polskiej Medycyny”  mówiono m.in. o sukcesach polskich lekarzy w dziedzinie telemedycyny. Prof. Henryk Skarżyński  przybliżył jej uczestnikom zasady działania pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudilogii, czyli systemu, który zapewnia m.in. zdalną opiekę nad użytkownikami implantów słuchowych.  – Bez tego narzędzia specjaliści ze Światowego Centrum Słuchu nie byliby w stanie przeprowadzić 200 tysięcy konsultacji rocznie. Nie byłoby też możliwe wykonywanie badań przesiewowych słuchu, które w Instytucie wykonujemy na wielką skalę – podkreślał prof. Skarżyński. Wdrożona w Kajetanach Krajowa Sieć Teleaudiologii to rozwiązanie, na którym obecnie wzorują się inne ośrodki medyczne w świecie.