Prof. Henryk Skarżyński o rozwoju telemedycyny w Polsce

Profesor Henryk Skarżyński był jednym z uczestników debaty poświęconej możliwościom, jakie stwarza telemedycyna.

Profesor Henryk Skarżyński był jednym z uczestników debaty poświęconej możliwościom, jakie stwarza telemedycyna.

Telemedycyna – nowe kierunki rozwoju medycyny – pod taką nazwą 17 listopada 2015 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyła się debata z udziałem przedstawicieli służby zdrowia, zaproszonych gości oraz młodzieży. Dyskutowano o barierach w rozwoju rynku telemedycznego, problemach jego finansowania oraz wiedzy polskiego pacjenta na temat możliwości, jakie stwarza tego rodzaju medycyna.

W debacie wzięli udział m.in. prof. Ryszard Piotrowicz z Instytutu Kardiologii w Aninie, prof. Andrzej Horoch z Instytutu Medycyny Wsi, byli ministrowie zdrowia – prof. Grzegorz Opolski i Marek Balicki, Stanisław Maćkowiak – prezes Federacji Pacjentów Polskich, oraz Ryszard Olszanowski z Krajowej Izby Gospodarczej. Uczestniczący w spotkaniu prof. Henryk Skarżyński wygłosił wykład, w którym zaprezentował nowatorskie rozwiązania telemedyczne wdrożone w Światowym Centrum Słuchu, usprawniające opiekę nad pacjentami z zaburzeniami słuchu.