Debata „Polska Humanistyka – stan i potrzeby” z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

W dniu 4 kwietnia 2016 r. w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, odbyła się debata „Polska humanistyka – stan i potrzeby”. Debatę zorganizowali: prof. Henryk Skarżyński, Prezydent Fundacji Akademia Polskiego Sukcesu, prof. Adam Koseski, Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Akademia Polskiego oraz Ryszard Konwerski, Prezes Polskiego Klubu Biznesu. Podczas debaty wręczono Złote Medale Akademii Polskiego Sukcesu.

Debata „Polska humanistyka – stan i potrzeby” odbyła się w 100 – lecie urodzin prof. Aleksandra Gieysztora (sylwetkę tego wybitnego historyka, członka rzeczywistego i prezesa Polskiej Akademii Nauk, dyrektora Zamku królewskiego w Warszawie, ambasadora polskiej kultury i nauki na arenie międzynarodowej przypominał prof. Adam Koseski). Otwierając debatę, prof. Henryk Skarżyński podkreślał, iż w historii Akademii Polskiego Sukcesu jest to już kolejna dyskusja na ważne społecznie tematy.  – Pierwsza debata miała miejsce na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i dotyczyła najnowszych osiągnięć polskiej nauki, szczególnie nauk medycznych. – przypomniał prof. Skarżyński. – Druga odbyła się na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu i obejmowała zagadnienia związane z transportem. O tym, jak potrzebna jest obecnie rozmowa na temat polskiej humanistyki świadczyły m. in. listy gratulacyjne, które Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wysłali do organizatorów.

prof. Henryk Skarżyński

Debacie towarzyszyła uroczystość wręczenia Złotych Medali, jakie Kapituła Medalu Akademii Polskiego Sukcesu przyznała pięciu wybitnym jej przedstawicielom. Za wybitny wkład w polską myśl historyczną Złoty Medal z Diamentem otrzymał prof. Norman Davis.  Za wkład w rozwój kultury Złoty Medal otrzymało Miasto Pułtusk, w imieniu którego nagrodę odebrał burmistrz Krzysztof Nuszkiewicz. Złote Medale z rąk prof. Henryka Skarżyńskiego odebrali także: ks. prof. Edward Walewander (za zasługi na rzecz Polaków i polonii na Wschodzie), prof. Andrzej Mencwel ( za zasługi dla polskiej humanistyki).  Za wybitne zasługi w rozwoju nowych kierunków nauczania uniwersyteckiego na rzecz rozwoju komunikacji międzyludzkiej współczesnego społeczeństwa został także nagrodzony prof. Stanisław Grabias, który kilkanaście lat temu rozpoczął współpracę z wieloma środowiskami, w tym z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu. Instytut we współpracy z UMCS, a także z Brigham Young University ze Stanów Zjednoczonych przeprowadził wówczas – pierwsze w Polsce na taką skalę – badania przesiewowe słuchu w różnych regionach kraju na grupie ok. 6000 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Wykazały one, że u co 5 dziecka w wieku 6–19 lat występują różnego rodzaju problemy ze słuchem. – W 2005 roku prof. Skarżyński przyjechał na zjazd Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, którego byłem przewodniczącym. Doszliśmy wówczas do wniosku, że warto utworzyć nowy kierunek studiów „logopedia z audiologią”. – wspominał prof. Grabias. W tamtym czasie nie było w Polsce sprawdzonego systemu kształcenia logopedów i studiów, które naprawdę dobrze przygotowywałyby młodych ludzi do wykonywania tego zawodu. Dlatego prof. Grabias wraz z prof. Skarżyńskim rozpoczął pracę nad programem takich studiów. Później program ten został zaprezentowany na europejskim forum audiologów i foniatrów i zyskał w tym środowisku wielkie uznanie. W Polsce stał się zaś wzorcem kształcenia dla innych uczelni.

Debata Polska Humanistyka – stan i potrzeby

Kierunek „logopedia z audiologią” to niejedyne udane przedsięwzięcie Instytutu i UMCS. Bardzo dobrą opinię ma też powołane 17 lat temu z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego we współpracy z Zakładem Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS Podyplomowe Studium Surdologopedii. Studium jest obecnie uważane za ośrodek wzorcowy, który wykształcił już kilkuset specjalistów doskonale przygotowanych do opieki nad osobami z zaburzeniami słuchu. Najnowszym wspólnie zrealizowanym projektem UMCS i Instytutu jest Pracownia Badań Słuchu w Lublinie. To miejsce, w którym pacjenci z Lubelszczyzny skorzystają z możliwości, jakie daje współczesna telemedycyna. Dzięki łączeniu ze Światowym Centrum Słuchu będą oni mogli konsultować się z najlepszymi specjalistami z Instytutu bez konieczności przyjeżdżania do Kajetan.

W debacie „Polska humanistyka – stan i potrzeby” więźli udział ks. prof. Edward Walewander, prof. Andrzej Mencwel oraz Józef Hen. Dyskusję poprowadził prof. Michał Kleiber.