Krajowa Sieć Teleadiologii inspiruje świat

Ponad 100 gości z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej przyjechało w styczniu do Warszawy na spotkanie  zorganizowane przez Międzynarodowe Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia (International Society for telemedicine and e-health, ISfTeH). To największa organizacja tego typu na świecie, zrzeszająca kilka tysięcy członków indywidualnych, instytucji i krajowych towarzystw telemedycznych. Powstała w Szwajcarii, aby wspierać światowe działania w dziedzinie telemedycyny i e-zdrowia.  Promuje ideę  pracy nie dla zysku i stara się wspierać(również finansowo), te kraje, które rozwój telemedycyny  i e-zdrowia uznają za priorytet. Grupa funkcjonuje zgodnie z literą szwajcarskiego prawa.

Pierwsza międzynarodowa konferencja International Society for telemedicine and e-health  pod nazwą: „Medyczne aspekty telemedycyny” odbyła się w 1993 r w Norwegii. Kolejne dwie konferencje   (w 1995 r i w 1997 r.) miały miejsce w Japonii.  Spotkania zawsze odbywają się z udziałem najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie medycyny, którzy w rozwoju nowego segmentu, jakim jest telezdrowie widzą ogromne możliwości.

W programie warszawskiej konferencji znalazło się 26 referatów na temat  organizacji, finansowania i rozwiązań telemedycznych w takich krajach jak: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Kosowo, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry. Największe zainteresowanie wzbudziła stworzona i wdrożona w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu Krajowa Sieć Teleaudiologii. Jej historię oraz technologie, od lat stosowane w Instytucie,  zaprezentowali zgromadzonym ekspertom  Maciej Ludwikowski i Paweł Michaluk z Zakładu Teleaudiologii IFPS.

Rozwiązania, z których pacjenci i lekarze korzystają w Kajetanach są unikalne w skali światowej, pokreślał  Frank  Lievens , sekretarz generalny ISfTeH.  Zainspirowany rozwojem usług telemedycznych w Kajetanach proponował on stworzenie pod egidą  Towarzystwa międzynarodowej grupy roboczej dot. teleaudiologii. Osiągnięcia IFPS w dziedzinie  telemedycyny – nie tylko rozwiązania stosowane w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji słuchu, a także ułatwiające prowadzone na wielką skalę badania przesiewowe słuchu- zostaną zaprezentowane na jeszcze szerszym forum – podczas  The International eHealth, Telemedicine and Health ICT Forum for Education, Networking and Business, jakie odbędzie się w kwietniu 2015 roku w Luksemburgu.