Wizyta w Kajetanach przedstawiciela Komisji Europejskiej

W dniu 18 listopada 2014 r., Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach odwiedził przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Komunikacji Sieci, Treści i Technologii (DG Connect) Komisji Europejskiej, pan Arnaud Senn, który zajmuje się tematyką e-Zdrowia i zastosowania technik informacyjno- komunikacyjnych w obszarze medycznym, w programie Horyzont 2020. Towarzyszyła mu dr Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu ZDROWIE i EURATOM z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Zespół Światowego Centrum Słuchu IFPS od wielu lat zdobywa granty na projekty naukowe, badawcze, czy rozwój innowacyjnych technologii medycznych, startując w krajowych i międzynarodowych konkursach.

Wizyta pana Arnaud Senn’a w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach była okazją do zaprezentowania gościom tych największych projektów z obszaru telemedycyny, zrealizowanych przez zespół Instytutu. Nalezą do nich m.in. pierwsza w świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii, która swym zasięgiem obejmuje 21 współpracujących ośrodków na terenie całego kraju oraz jeden za granicą, wielokrotnie nagradzana za innowacyjność – zdobyła m.in. prestiżową Nagrodę Specjalną Elsevier Prix Galien. Krajowa Sieć Teleaudiologii wykorzystywana jest w codziennej praktyce klinicznej do prowadzenia telerehabilitacji oraz procedury telefittingu – tj. zdalnego dopasowywania parametrów implantu ślimakowego, która umożliwia opiekę nad pacjentami na odległość. Za wdrożenie tej procedury, w 2010 r. w Waszyngtonie, Instytut otrzymał Nagrodę XXI w. w prestiżowym konkursie „The Computerworld Honors Program” oraz szereg innych wyróżnień. Gościom zaprezentowane zostało również innowacyjne technologicznie urządzenie – Platforma Badań Zmysłów – wykorzystywane do realizacji programów badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci w kraju oraz w pilotażowych programach za granicą.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej odwiedzili także Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego IFPS, którego zespół prowadzi badania naukowe rozwoju i zastosowania zaawansowanych metod obrazowania biomedycznego do badania struktury oraz funkcji mózgu, i bardzo aktywnie uczestniczy w wielu projektach realizowanych we współpracy z różnymi ośrodkami w Polsce i za granicą. Projekty badawcze prowadzone w NCOB, finansowane są ze środków własnych Instytutu oraz z grantów Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przyjazd pana Arnaud Senn’a do Polski związany był z jego udziałem w organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Dniu Informacyjnym dotyczącym wyzwania „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” w Programie Horyzont2020. Do konkursów organizowanych w ramach tego Programu przystępuje również zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.