Prof. Henryk Skarżyński po raz piąty powołany na Dyrektora IFPS

Minister Zdrowia prof. Marian Zembala – na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych – powołał z dniem 8 października 2015 r. prof. Henryka Skarżyńskiego do pełnienia funkcji Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie na okres 4 lat. Tym samym prof. H. Skarżyński rozpoczął V kadencję na stanowisku Dyrektora Instytutu.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu został powołany w 1996 roku, z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego przy wsparciu Premiera RP Józefa Oleksego. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie utworzenia podpisane zostało przez Ministra Zdrowia, prof. Jacka Żochowskiego, Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, prof. Aleksandra Łuczaka, i Ministra Finansów, prof. Grzegorza Kołodkę.

Obecnie Instytut jest wiodącym w Polsce instytutem badawczym posiadającym kategorię A+ oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę osobom
z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania. Instytut ma ogromne doświadczenie kliniczne. W ramach hospitalizacji przyjmowanych jest rocznie ponad 12 000 pacjentów oraz wykonywanych jest ok. 18 500 procedur operacyjnych, a dziennie przeprowadzanych jest około 60 – 70 operacji głównie poprawiających słuch – najwięcej w świecie w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.

Podczas uroczystego spotkania z Zespołem Instytutu prof. Henryk Skarżyński m.in. nakreśli plany i zdania na najbliższe lata. Opracowanie kierunku działalności Instytutu kreującej politykę zdrowotną państwa w ramach wieloletnich programów ochrony zdrowia publicznego, których ciężar finansowania nie może spoczywać tylko na środkach publicznych lub tylko na składkach obywateli, stałe monitorowanie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa poprzez prowadzenie powszechnych i/lub przesiewowych badań epidemiologicznych
z wykorzystaniem najnowszych technologii teleinformatycznych oraz prowadzenie na wysokim poziomie działalności badawczo-naukowej to najważniejsze cele działalności Instytutu.
Będziemy nadal systematycznie wdrażać najnowsze osiągnięcia naukowe do codziennej praktyki klinicznej w celu upowszechniania m.in. standardów, metod, zasad i sposobów postępowania diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnego oraz nadal prowadzić powszechną działalność profilaktyczną, oświatową i prozdrowotną we współpracy z resortami edukacji, nauki oraz pracy i polityki socjalnej z wykorzystaniem współczesnych możliwości telemedycyny. – zapewniał ponadto prof. H. Skarżyński.

Standardem działalności Instytutu pozostanie także prowadzenie z wybranymi placówkami w kraju działalności klinicznej np. dla potrzeb weryfikacji oceny kosztów leczenia i skuteczności stosowanych metod terapeutycznych oraz szkolenie specjalistycznych kadr, zwłaszcza dla potrzeb rozwoju naukowego i technologicznego w medycynie.
Jednym z głównych celów naukowych jest także umacnianie polskiej marki we współczesnej nauce i medycynie światowej. Rozwijany od 1997 roku przez prof. H. Skarżyńskiego- jego autorski w praktyce i wykonaniu – program leczenia częściowej głuchoty (Partial Deafness Treatment) jest “polską szkołą” w nauce światowej. W ostatnim dziesięcioleciu,  na ten temat zostało opublikowanych i wygłoszonych na kongresach światowych i kontynentalnych w Azji, Oceanii, Europie, Afryce i obu Amerykach blisko 2000 różnych publikacji.