VII Kongres Pediatrów Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw oraz innych krajów świata z udziałem przedstawicieli IFPS

W dniach 22-23 września  2016 r. w Biszkeku (Kirgistan) odbył się VII Kongres Pediatrów Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw pt. „Dziecko i społeczeństwo: Problemy zdrowia, rozwoju i odżywiania” oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowa, poświęcona 55-leciu Narodowego Centrum Matki i Dziecka, założonego przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Kirgistan. Prof. Henryk Skarżyński, który wraz z zespołem reprezentował Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, został zaproszony do przewodniczenia sesji poświęconej problemom głuchoty i niedosłuchu u dzieci.

CertyfikatW sesji tej wzięli udział także przedstawiciele IFPS prezentując następujące wykłady: doc. Piotr H. Skarżyński „Współczesne możliwości leczenia słuchu”, dr Roman Barylyak „Możliwości leczenia chirurgicznego wysiękowego zapalenia uszu”, dr Adam Walkowiak „Ustawienie implantów ślimakowych na odległość” mgr Agnieszka Pankowska „Rehabilitacja pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego”

Podczas Kongresu prof. Henryk Skarżyński otrzymał tytuł Honorowego Profesora Narodowego Centrum Matki i Dziecka w Biszkeku, będący uhonorowaniem Jego zasług i podkreśleniem chęci dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z lekarzami z Kirgistanu. Tytuł został przyznany przez dyrektora Centrum Uzakbaev Kamchibek Askarbekovich oraz Radę Naukową Centrum.

Ponadto prof. Henryk Skarżyński oraz doc. Piotr Skarżyński otrzymali pamiątkowe medale złote z okazji 55-lecia Narodowego Instytutu Matki i Dziecka w Biszkeku. Warto przypomnieć, że prof. Skarżyński wraz z zespołem od kilku lat zaangażowany jest w działania mające na celu promocję zdrowia i leczenia w krajach Azji, Afryki, oraz Europy Centralnej. Przykładem jest właśnie Kirgistan, w którym rozwijane są różne formy telemedycyny.