Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Implanty słuchowe

 • Program dopasowania systemu implantu ślimakowego

  Co to jest dopasowanie systemu implantu ślimakowego? Implant ślimakowy jest wysokiej klasy urządzeniem, które osobom z obustronną całkowitą głuchotą lub głębokim niedosłuchem stwarza szansę na odbieranie wrażeń słuchowych, czyli po prostu słyszenie. Zanim jednak implant ślimakowy przyniesie oczekiwane przez pacjenta efekty, dając mu możliwość odbierania dźwięków, a przede wszystkim rozumienia mowy, trzeba zaprogramować procesor mowy poprzez dobór odpowiednich parametrów stymulacji elektrycznej. Parametry te dobierane są indywidualnie 

 • Implant ślimakowy

  Ucho prawidłowo słyszące Ucho ludzkie składa się z trzech części: ucha zewnętrznego (A), ucha środkowego (B), ucha wewnętrznego (C). Ucho zewnętrzne stanowi rodzaj elastycznej tuby (1) wprowadzającej dźwięk z otoczenia do błony bębenkowej (2). Fala dźwiękowa (3), będąca uporządkowanymi drganiami cząsteczek powietrza, pada na błonę bębenkową, wprawiając ją w drgania wraz z łańcuchem kosteczek słuchowych [młoteczek (4), kowadełko (5), strzemiączko (6)], znajdujących 

 • Badania psychoakustyczne wykonywane w Centrum Implantów i Percepcji Słuchowej

  Pacjenci słuchają dźwięków – my słuchamy naszych Pacjentów Uszkodzenie słuchu Słyszenie osoby z uszkodzonym słuchem może różnić się na wiele sposobów od słyszenia osoby ze słuchem prawidłowym. Część dźwięków może być w ogóle niesłyszana, bądź słyszana za cicho, inne mogą być odbierane za głośno, jeszcze inne zbyt piszcząco bądź zbyt bucząco. Konsekwencją tego jest dyskomfort słyszenia oraz pogorszenie rozumienia mowy. Jak możemy pomóc? Postęp 

 • Badania diagnostyczne w kierunku wszczepienia implantu ślimakowego

  Diagnostyka w kierunku wszczepienia implantu ślimakowego jest jednym z elementów Programu Implantów Ślimakowych. Funkcjonowanie tego Programu wymaga zespołowej pracy specjalistów z wielu dziedzin, takich jak medycyna, inżynieria biomedyczna, akustyka, surdologopedia, psychologia, pedagogika specjalna. Leczenie z wykorzystaniem systemu implantu ślimakowego stosuje się zarówno u dzieci, jak i u dorosłych w następujących przypadkach: całkowita obustronna głuchota pre-, peri- i postlingwalna, głęboki ubytek słuchu, brak korzyści ze stosowania