Implant ślimakowy

Ucho prawidłowo słyszące
Ucho ludzkie składa się z trzech części:

  • ucha zewnętrznego (A),
  • ucha środkowego (B),
  • ucha wewnętrznego (C).

Ucho zewnętrzne stanowi rodzaj elastycznej tuby (1) wprowadzającej dźwięk z otoczenia do błony bębenkowej (2). Fala dźwiękowa (3), będąca uporządkowanymi drganiami cząsteczek powietrza, pada na błonę bębenkową, wprawiając ją w drgania wraz z łańcuchem kosteczek słuchowych [młoteczek (4), kowadełko (5), strzemiączko (6)], znajdujących się w uchu środkowym. Drgania łańcucha kosteczek przenoszone są na płyny w uchu wewnętrznym – ślimaku (7). Falowanie cieczy przenosi się z kolei na ścianę przewodu ślimakowego i dochodzi do komórek słuchowych (8), powodując ich pobudzenie. Komórki słuchowe połączone są z nerwem słuchowym (9). Pobudzone komórki słuchowe powodują powstanie w nerwie impulsów nerwowych. Ucho prawidłowo słyszące przekształca drgania akustyczne w impulsy nerwowe. Impulsy nerwowe przekazywane są następnie do ośrodków słuchowych w mózgu (10), czyli do kory słuchowej, przez nerw słuchowy. Proces ten przebiega w sposób bardzo skomplikowany i nie do końca jeszcze poznany.

Ucho niesłyszące
W przypadku głębokiego ubytku słuchu komórki słuchowe są zniszczone. Dźwięki, nawet te głośne, nie powodują powstania impulsów nerwowych, a więc nie są słyszane. Wzmacnianie dźwięku za pomocą aparatów słuchowych przynosi zatem niewielkie korzyści.

Ucho implantowane
Nowoczesne systemy implantu złożone są z części wewnętrznej – implantu (1) i zewnętrznej – zausznego procesora mowy (2).
Wszczepienie implantu ślimakowego polega na umieszczeniu kapsuły implantu w kości skroniowej oraz na wprowadzeniu wiązki elektrod (3) do ucha wewnętrznego – ślimaka. Procesor mowy noszony za uchem przetwarza dźwięk na bodziec elektryczny i przesyła go na falach radiowych przez skórę do implantu (4). Za pomocą elektrod stymuluje się elektrycznie nerw słuchowy, wywołując w nim impulsy nerwowe. Impulsy te przekazywane są przez nerw do mózgu. W ten sposób zastępuje się uszkodzone komórki słuchowe i tworzy się nowy słuch zwany słuchem elektrycznym.

 

Dowiedz się więcej: