Program dopasowania systemu implantu ślimakowego

Co to jest dopasowanie systemu implantu ślimakowego?
Implant ślimakowy jest wysokiej klasy urządzeniem, które osobom z obustronną całkowitą głuchotą lub głębokim niedosłuchem stwarza szansę na odbieranie wrażeń słuchowych, czyli po prostu słyszenie.
Zanim jednak implant ślimakowy przyniesie oczekiwane przez pacjenta efekty, dając mu możliwość odbierania dźwięków, a przede wszystkim rozumienia mowy, trzeba zaprogramować procesor mowy poprzez dobór odpowiednich parametrów stymulacji elektrycznej.
Parametry te dobierane są indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie badań obiektywnych i subiektywnych. Ze względu na różnice w budowie ślimaka, jak i różne stopnie jego uszkodzenia u różnych pacjentów, dobór odpowiednich impulsów należy prowadzić indywidualnie. Dopasowanie systemu implantu ślimakowego jest procesem złożonym i długotrwałym, wymagającym pracy zespołu specjalistów bioakustyków, inżynierów, psychologów, pedagogów i lekarzy.
Osobom korzystającym z implantu proponujemy jednodniowe hospitalizacje w  Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej.

Jak przebiegają hospitalizacje w celu dopasowania systemu implantu ślimakowego?
Pobyt rozpoczyna się najczęściej od sprawdzenia poprawności funkcjonowania części wszczepionej, czyli implantu. Za pomocą odpowiedniego programu komputerowego testuje się działanie układów elektronicznych znajdujących się w implancie. Pomiar ten nazywa się pomiarem telemetrycznym.

Następnie podłącza się do systemu komputerowego procesor mowy – będący częścią zewnętrzną systemu implantu ślimakowego. Za pomocą programu komputerowego wykonuje się różnego rodzaju badania subiektywne i obiektywne, mające na celu znalezienie odpowiednich parametrów stymulacji elektrycznej dobranych indywidualnie do właściwości nerwu słuchowego danej osoby.

Metody obiektywne polegają na rejestracji określonych sygnałów pochodzących z ciała ludzkiego, które mają znaczenie diagnostyczne. Wykonywane przez nas badania obiektywne obejmują między innymi rejestrację wywołanych elektrycznie potencjałów z pnia mózgu (EABR), rejestrację potencjałów wewnątrz ślimaka (NRT) oraz rejestrację elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego (ESRT). Metody obiektywne są przydatne szczególnie w przypadku małych dzieci, gdyż nie wymagają współpracy ze strony pacjenta.
W trakcie badań subiektywnych procesor mowy podłączony jest do komputera. Bioakustyk za pomocą specjalnego programu dobiera wartość prądu, którym pobudza nerw słuchowy. Zadaniem pacjenta jest określenie odczuwanych wrażeń słuchowych za pomocą odpowiednich kategorii, np. „słychać – nie słychać”, „jest – nie ma” lub „cicho – głośno” itp.

Taka współpraca jest oczywiście niemożliwa, kiedy pacjentem jest małe dziecko. Wtedy stosujemy metody oparte na wspólnej zabawie i obserwacji w połączeniu z metodami obiektywnymi.
Oprócz dopasowania procesora mowy w trakcie hospitalizacji przeprowadza się wiele badań i konsultacji, w tym: audiologicznych, otolaryngologicznych, elektrofizjologicznych,  pedagogicznych, psychologicznych i innych.
W ramach oceny audiologicznej wykonuje się badanie audiometrii tonalnej, aby określić próg słyszenia po operacji oraz badanie audiometrii impedancyjnej w celu oceny stanu ucha środkowego. Ocenę dotychczasowych korzyści słuchowych (bez urządzeń lub w aparacie słuchowym) w wolnym polu. Przeprowadzane jest również pełne badanie otolaryngologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem oceny mikroskopowej uszu oraz rany pooperacyjnej.

Dla kogo przeznaczone są hospitalizacje?
Prowadzone przez nas hospitalizacje przeznaczone są przede wszystkim dla pacjentów, u których dokonuje się pierwszego dopasowania systemu implantu.
Pierwsze dopasowanie jest dla pacjentów oraz ich rodzin momentem szczególnie oczekiwanym,  z którym związane są zarówno wielkie nadzieje  jak i obawy. Wykonuje się wtedy aktywację wszczepionego wcześniej implantu, umożliwiając tym samym, rozpoczęcie pracy w ramach procesu leczniczo-rehabilitacyjnego z użyciem systemu implantu słuchowego.

Dlaczego u nas?
Posiadamy specjalistyczną aparaturę pozwalającą na dopasowanie wszystkich powszechnie stosowanych typów systemów implantów ślimakowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespołu Zakładu Implantów i Percepcji Słuchowej, prowadzonej działalności naukowej i kontaktom ze wszystkimi znaczącymi ośrodkami europejskimi i amerykańskimi stosującymi tę metodę – zapewniamy pacjentom najwyższy standard wykonywanych przez nas badań, a w konsekwencji poprawę słyszenia przez implant i uzyskanie lepszego rozumienia mowy.

 

Dowiedz się więcej: