Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Badania psychoakustyczne wykonywane w Centrum Implantów i Percepcji Słuchowej

Pacjenci słuchają dźwięków – my słuchamy naszych Pacjentów

Uszkodzenie słuchu
Słyszenie osoby z uszkodzonym słuchem może różnić się na wiele sposobów od słyszenia osoby ze słuchem prawidłowym. Część dźwięków może być w ogóle niesłyszana, bądź słyszana za cicho, inne mogą być odbierane za głośno, jeszcze inne zbyt piszcząco bądź zbyt bucząco. Konsekwencją tego jest dyskomfort słyszenia oraz pogorszenie rozumienia mowy.

Jak możemy pomóc?
Postęp w technologii elektronicznej spowodował pojawienie się nowych protez słuchowych, takich jak: cyfrowe aparaty słuchowe, implanty ucha środkowego, implanty ślimakowe i pniowe. Daje to możliwość indywidualnego dopasowania, aby skorygować zniekształcenia w słyszeniu u danego pacjenta.

Co to są badania psychoakustyczne?
Aby wybrać właściwą protezę, a następnie odpowiednio ją dopasować, należy przeprowadzić szczegółowe badania percepcji słuchowej zwane badaniami psychoakustycznymi.
Dzięki tym badaniom możemy poznać tzw. percypowane atrybuty wrażenia słuchowego, dotyczące wrażeń słuchowych takich jak: głośność, barwa i wysokość dźwięku. Możemy również poznać proces postrzegania dźwięku na tle dźwięków zakłócających.
Wykonywane w Zakładzie Implantów i Percepcji Słuchowej specjalistyczne badania psychoakustyczne pozwalają na:

  • określenie, jakie konsekwencje ubytku słuchu i jakie zniekształcenia percepcji słuchowej występują u danego pacjenta,
  • zastosowanie właściwej protezy słuchu i jej optymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb danego pacjenta,
  • przewidzenie korzyści z zastosowania aparatu słuchowego lub implantu, poprawienie dopasowania używanego aparatu słuchowego lub implantu.

W rezultacie możemy osiągnąć:

  • poprawę rozumienia mowy,
  • zwiększenie komfortu słyszenia,
  • bardziej naturalny odbiór dźwięków.

Dla kogo przeznaczone są specjalistyczne badania psychoakustyczne?
Specjalistyczne badania psychoakustyczne mogą być przeprowadzone u każdego pacjenta z ubytkiem słuchu. Przeznaczone są przede wszystkim dla tych osób, u których występują trudności z dobraniem odpowiedniej protezy słuchowej w oparciu o standardowe badania audiologiczne. Powinny zostać wykonane również u pacjentów, którzy korzystając z aparatów słuchowych lub implantu – odczuwają dyskomfort słyszenia, mają problemy z rozumieniem mowy czy programów radiowych i telewizyjnych, z rozmawianiem przez telefon.
Przeprowadzając badania psychoakustyczne, korzystamy z wieloletniego doświadczenia, wyników prowadzonych badań naukowych, a także z unikalnego w skali kraju wyposażenia technicznego.