Tagi: elektrostymulacja

  • Badania diagnostyczne w kierunku wszczepienia implantu ślimakowego

    Diagnostyka w kierunku wszczepienia implantu ślimakowego jest jednym z elementów Programu Implantów Ślimakowych. Funkcjonowanie tego Programu wymaga zespołowej pracy specjalistów z wielu dziedzin, takich jak medycyna, inżynieria biomedyczna, akustyka, surdologopedia, psychologia, pedagogika specjalna. Leczenie z wykorzystaniem systemu implantu ślimakowego stosuje się zarówno u dzieci, jak i u dorosłych w następujących przypadkach: całkowita obustronna głuchota pre-, peri- i postlingwalna, głęboki ubytek słuchu, brak korzyści ze stosowania