Pomóż dziecku, pomóż sobie

Co?
Zapraszamy do korzystania z porad, konsultacji i zajęć organizowanych w Klinice Rehabilitacji. Chętnie służymy radą i pomocą wszystkim osobom, a w szczególności:

1. Dzieciom z trudnościami w nabywaniu umiejętności językowych (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy).
2. Dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z zaburzeniami słuchu.
3. Dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z wadami słuchu, które będą korzystać lub już korzystają z klasycznych aparatów słuchowych bądź implantów ślimakowych.
4. Rodzicom dzieci niesłyszących i niedosłyszących. 

Kto?
Do Państwa dyspozycji są nasi pracownicy o specjalności:

 • logopeda i surdologopeda
 • pedagog i surdopedagog
 • psycholog

Jak?
Na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji postaramy się wskazać najważniejsze kierunki działania, stworzyć lub uaktualnić indywidualny program terapii, określić udział i rolę różnych specjalistów w procesie rehabilitacji, odpowiedzieć na Państwa pytania i wątpliwości. Przekażemy informacje dotyczące form pomocy i terapii zgodne z przyjętymi i obowiązującymi Standardami Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Uszkodzonym Narządem Słuchu. Udostępnimy różnego rodzaju materiały i publikacje, także zestawy ćwiczeń pomocne przy organizowaniu zajęć w domu. Nawiążemy kontakt z przedszkolem lub szkołą, do której uczęszcza Państwa dziecko.

Ponadto w naszej Klinice:

 • Organizujemy stałe, indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych.
 • Organizujemy (według indywidualnego planu) 3-dniowe hospitalizacje rehabilitacyjne.
 • Prowadzimy badania postępów w rozwijaniu umiejętności słuchowych dzieci implantowanych (według uznanej międzynarodowej procedury).
 • Prowadzimy badania osób dorosłych, które zostały poddane operacji wszczepienia implantu ślimakowego (specjalnie przygotowanym zestawem testów).
 • Organizujemy grupy wsparcia dla rodziców oraz spotkania terapeutyczne.
 • Planujemy 5-dniowe, stacjonarne turnusy diagnostyczne i rehabilitacyjne.
 • Organizujemy w miarę potrzeb i możliwości szkolenia dla rodziców oraz specjalistów i studentów w formie wykładów, warsztatów, praktyk, seminariów i konferencji; zarówno w naszej siedzibie, jak i w siedzibie zamawiającego.
 • Wspieramy poprzez działania merytoryczne i organizacyjne działalność Klubu Osób Implantowanych „Ślimaczek”.
 • Przygotowujemy oraz wydajemy różnorodne materiały diagnostyczne i edukacyjne w formie książek, poradników, broszur, płyt CD, materiałów do powielania.
 • Udzielamy – zgodnie z zapotrzebowaniem – różnorodnych konsultacji w formie rozmów bezpośrednich, telefonicznych, on-line (poprzez internet).
 • Wydajemy na prośbę zainteresowanych osób lub instytucji różnorodne opinie specjalistyczne.