Rehabilitacja

 • Wychowanie słuchowe szansą na rozwój komunikacji językowej Twojego dziecka

  „Chodzi mi o to, aby język giętki Powiedział wszystko, co pomyśli głowa.” Podstawowym środkiem służącym do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów między ludźmi jest mowa. Jej prawidłowy rozwój uzależniony jest od wielu czynników, ale dobry słuch należy do najważniejszych w procesie nabywania umiejętności werbalnego komunikowania się. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest propagatorem szeroko pojętej idei wychowania słuchowego, stanowiącego podstawę rehabilitacji małego dziecka z wadą słuchu. Czym 

 • Pomóż dziecku, pomóż sobie

  Co? Zapraszamy do korzystania z porad, konsultacji i zajęć organizowanych w Klinice Rehabilitacji. Chętnie służymy radą i pomocą wszystkim osobom, a w szczególności: 1. Dzieciom z trudnościami w nabywaniu umiejętności językowych (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy). 2. Dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z zaburzeniami słuchu. 3. Dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z wadami słuchu, które będą korzystać lub już korzystają z klasycznych aparatów słuchowych bądź implantów ślimakowych. 4. Rodzicom dzieci 

 • Klub Osób Implantowanych „Ślimaczek”

  Klub Osób Implantowanych „Ślimaczek” został powołany do życia w październiku 2000 r. i jest klubem zrzeszającym osoby korzystające z implantów ślimakowych i pniowych, ich rodziny i przyjaciół oraz tych wszystkich, którym problemy i potrzeby tej grupy ludzi są bliskie. Klub „Ślimaczek” działa w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” i nie ma własnej osobowości prawnej. Jego działalność wspiera również Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Cele i zadania Klubu: 1. Prowadzenie działalności informacyjnej 

 • Implant ślimakowy- rehabilitacja osób dorosłych

  Prawie każdy pacjent kwalifikowany do wszczepienia implantu zadaje w trakcie diagnozy przedoperacyjnej te same pytania: „Jak to będzie po operacji?”, „Jak będę słyszał?”. Ci, którzy mają świadomość, że implantacja niesie za sobą równocześnie konieczność rehabilitacji, pytają: „Jak się tego nauczę?”. Wszystkich pacjentów interesuje, na ile to nowe słyszenie będzie przypominało zapamiętane dźwięki. Dziesięć lat temu udzielenie odpowiedzi na to pytanie było dla nas, terapeutów, trudne. Wyobrażenie sobie 

 • Dziecko z wadą słuchu przed wszczepieniem i po wszczepieniu implantu ślimakowego

   Problemy rehabilitacji, na które warto zwrócić uwagę Twoje dziecko dostało aparaty słuchowe. Przed Tobą bardzo ważne zadanie: nauczyć dziecko noszenia aparatów słuchowych i korzystania z nich przez cały dzień. Najlepiej, gdy okres przyzwyczajania się dziecka do tego bardzo potrzebnego urządzenia będzie przebiegał bezkonfliktowo. Możesz zapytać audiologa lub logopedę, jak masz postępować w wypadku sprzeciwu dziecka. Jeśli lekarz uważa, że aparat słuchowy jest środkiem koniecznym do rozpoczęcia usprawniania 

 • Domowa Klinika Rehabilitacji

  Rehabilitacja jest bardzo ważnym etapem leczenia zaburzeń słuchu, głosu i mowy. Jest procesem długotrwałym oraz pracochłonnym, wymagającym dużego zaangażowania i kompleksowej wiedzy. Wynik leczenia, częstokroć bardzo drogiego, może być zniweczony przez brak odpowiedniej rehabilitacji. W procesie rehabilitacji ogromne znaczenie ma wiedza, doświadczenie, cierpliwość, zaangażowanie oraz ciągłość opieki. Wiele z tych cech może być spełnionych w domu rodzinnym. „Domowa Klinika Rehabilitacji” w swoich założeniach wspiera proces