Szumy uszne

  • Szumy uszne w pytaniach i odpowiedziach

    Głośne i powtarzające się lub długo trwające hałasy są zwykle irytujące dla większości ludzi. Istnieje jednak pewna grupa osób, którzy nie są w stanie tolerować normalnych lub nieco głośniejszych dźwięków otoczenia. Dotyczy to osób zarówno z niedosłuchem, jak i ze słuchem prawidłowym. Tę zwiększoną wrażliwość na dźwięk określa się mianem nadwrażliwości słuchowej. W praktyce oznacza ona przykre, czasami wręcz bolesne odczuwanie takich dźwięków, które dla zdrowych osób nie stanowią żadnego problemu. Na podstawie 

  • Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa u dzieci

    Szumy uszne u dzieci stanowią istotny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Do niedawna było to zjawisko prawie nie znane w środowisku medycznym. Zespół Kliniki podjął się jako pierwszy w kraju, zorganizowania i wdrożenia tego programu do codziennej praktyki klinicznej. Wynika z niej, że dzieci o wiele rzadziej w porównaniu z dorosłymi narzekają na dokuczliwość szumu, czasami w ogóle nie zwracają na to uwagi. W większym stopniu ten problem dostrzegają rodzice. Chcą oni uzyskać od lekarzy informację czy szum 

  • Program „Terapii Dźwiękowej” jako poszerzone postępowanie z pacjentami z szumem usznym

    W ciągu ostatnich dwóch lat poszerzono zakres terapii pacjentów z szumem usznym. Wprowadzono i rozwinięto tzw. terapię dźwiękową jako uzupełnienie innych metod terapii szumów, a szczególnie metody TRT. Terapia dźwiękowa ma na celu wspomaganie procesu leczenia szumów i nadwrażliwości słuchowej. Pacjent może uczestniczyć w zajęciach grupowych lub/i indywidualnych. Terapia zakłada aktywny udział pacjenta, który angażuje się zarówno we współpracę z terapeutą, jaki i z innymi pacjentami w grupie. Terapia