Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa u dzieci

Szumy uszne u dzieci stanowią istotny problem diagnostyczny i terapeutyczny. Do niedawna było to zjawisko prawie nie znane w środowisku medycznym. Zespół Kliniki podjął się jako pierwszy w kraju, zorganizowania i wdrożenia tego programu do codziennej praktyki klinicznej. Wynika z niej, że dzieci o wiele rzadziej w porównaniu z dorosłymi narzekają na dokuczliwość szumu, czasami w ogóle nie zwracają na to uwagi. W większym stopniu ten problem dostrzegają rodzice. Chcą oni uzyskać od lekarzy informację czy szum nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ich dziecka.

Większą dokuczliwością niż sam szum wydaje się w przypadku dzieci nadwrażliwość słuchowa utrudniająca kontakty z otoczeniem. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym wystąpienia szumu usznego i/lub nadwrażliwości słuchowej u dzieci są infekcje górnych dróg oddechowych i ucha środkowego. Dlatego istotne jest właściwe rozpoznanie oraz szybko podjęte przyczynowe leczenie szumu usznego u dzieci z rozpoznanym stanem zapalnym nosogardła i uszu, które może nawet całkowicie wyeliminować szum. W leczeniu szumów usznych u dzieci stosuje się też metodę TRT oraz terapię dźwiękową, jako metodę wspomagającą.

Wszelkie działania zespołu mają na celu zapewnienie właściwego rozwoju psychoruchowego. Jest to szczególnie istotne dla dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju. Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja wymaga wtedy szczególnego zaangażowania, współpracy wielu specjalistów, bardzo dobrego zaplecza i znacznego udziału rodziców w całym procesie terapii.