Zaburzenia równowagi

  • Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi

    Zawroty głowy i zaburzenia równowagi są równie częstym powodem zgłaszania się pacjentów do lekarza jak bóle głowy i podobnie jak bóle głowy są objawem wieloznacznym, tak co do rodzaju choroby, która je powoduje, jak i ich ciężkości – od lekkich do zagrażających życiu. Szacuje się, że są problemem około 25% populacji naszego kraju. Często są tak dotkliwe, że wpływają niekorzystnie na życie osobiste i zawodowe osoby na nie cierpiącej. Funkcjonowanie narządu równowagi W odróżnieniu od innych zmysłów, np. wzroku, słuchu,