Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Marszałek Sejmu i Premier na otwarciu Światowego Centrum Słuchu

W dniu 10 maja 2012 r. otworzyliśmy Światowe Centrum Słuchu/World Hearing Center (WHC) – jednostkę resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, która zapewni kompleksową opiekę osobom ze schorzeniami wad wrodzonych i nabytych narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi. To unikalna, pierwsza tego typu placówka w skali międzynarodowej.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:

 • Marszałek Sejmu Ewa Kopacz
 • Prezes Rady Ministrów Donald Tusk
 • Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz
 • Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska 
 • Metropolita Warszawski Kardynał ks. Kazimierz Nycz
 • Prezydent American Otological Society prof. Herman Jenkins
 • Prezydent Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych prof. Kurt Stephan
 • Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  prof. Marek Krawczyk
 • Rektor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina prof. Stanisław Moryto
 • Rektor Elekt Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt
 • Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej  prof. Jan Łaszczyk
 • Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych  prof. Leszek Rafalski
 • Prof. Henryk Skarżyński 

Jesteśmy w miejscu, którym można się poszczycić w każdym punkcie globu ziemskiego. To miejsce nie pomnik, ani slogan propagandowy. To miejsce, gdzie lekarze nadzwyczaj skutecznie  ratują zdrowie ludziom , szczególnie często dzieciom – powiedział Premier Donald Tusk podczas ceremonii otwarcia – Wymiar pracy takich ludzi jak profesor Henryk Skarżyński, takich miejsc jak to Centrum daleko wybiega poza czysto medyczne aspekty. Dzięki Waszej pracy Polska będzie niedługo w Europie i na świecie przykładem skutecznego działania na rzecz wielkiej komunikacji pomiędzy ludźmi, pomiędzy dziećmi, pomiędzy całymi grupami – dodał Pan Premier.

Powstanie Światowego Centrum Słuchu  jest bardzo ważne dla wszystkich pacjentów z problemami słuchu, głosu i mowy, a także dla rozwoju nauki i poszukiwania nowych sposobów diagnozowania i leczenia wad zmysłów. Szczególną rolę odegra w integrowaniu środowiska naukowego wokół problemów interdyscyplinarnych, które mają tak znaczący wpływ na rozwój współczesnego społeczeństwa informacyjnego, opartego na zdobywaniu wiedzy i na powszechnym komunikowaniu się ze sobą.

Pan Premier Donald Tusk złożył deklarację wsparcia:

Będziemy dyskutować z Ministrem Zdrowia, z Ministrem Finansów, o tym jak wesprzeć powstający narodowy program, który będzie służył walce z tymi schorzeniami – dodał.

Centrum zostało wybudowane w rekordowym tempie  15 miesięcy, zajmuje powierzchnię 20 418 m2. Całkowity koszt wybudowania Światowego Centrum Słuchu to 123 450 000 złotych.

Uroczyste otwarcie Światowego Centrum Słuchu poprzedziła konferencja prasowa. Akredytowaliśmy 81 dziennikarzy, reporterów i fotoreporterów. Otwarcie śledziło 12 kamer, a przybycie trzech wozów transmisyjnych zagwarantowało nam obecność on-line.

Niestety, w niektóre z emitowanych relacji wkradły się błędnie zinterpretowane informacje. W związku z tym pragniemy je skorygować.

Polsat News: „..pracami Centrum pokieruje prof. H. Skarżyński, który opracował metodę leczenia głuchoty przy pomocy implantów ślimakowych.” – wiadomość nieścisła, prof. Skarżyński jako pierwszy w Polsce wszczepił implant ślimakowy osobie głuchej, opracował metodę leczenia częściowej głuchoty i jako pierwszy na świecie wszczepił implant ślimakowy osobie z częściową głuchotą.

Polsat News, RP.pl: „doskonale wyposażone dzięki funduszom z Unii Europejskiej Światowe Centrum..” – nie tylko dzięki funduszom z Unii, ale także z dotacji Ministerstwa Zdrowia i środków własnych Instytutu.

Panorama: „..kiedy po raz pierwszy na świecie wszczepił pacjentowi do pnia mózgu implant ślimakowy.” – wiadomość błędna, z jego udziałem został zoperowany pacjent z obustronną głuchotą i neurofibromatozą, któremu jako pierwszemu w świecie wszczepiono obustronnie implanty do pnia mózgu

Uroczystość Otwarcia Światowego Centrum Słuchu


Przedstawiciele rządu podczas uroczystości otwarcia Światowego Centrum SłuchuPrzedstawiciele rządu podczas uroczystości otwarcia Światowego Centrum SłuchuPrzedstawiciele rządu podczas uroczystości otwarcia Światowego Centrum SłuchuPrzedstawiciele rządu podczas uroczystości otwarcia Światowego Centrum SłuchuPrzedstawiciele rządu podczas uroczystości otwarcia Światowego Centrum SłuchuPrzedstawiciele rządu podczas uroczystości otwarcia Światowego Centrum SłuchuPrzedstawiciele rządu podczas uroczystości otwarcia Światowego Centrum SłuchuPrzedstawiciele rządu podczas uroczystości otwarcia Światowego Centrum Słuchu

Występy artystyczne


Występy artystyczne podczas uroczystości otwarcia Światowego Centrum SłuchuWystępy artystyczne podczas uroczystości otwarcia Światowego Centrum SłuchuWystępy artystyczne podczas uroczystości otwarcia Światowego Centrum SłuchuWystępy artystyczne podczas uroczystości otwarcia Światowego Centrum SłuchuWystępy artystyczne podczas uroczystości otwarcia Światowego Centrum SłuchuWystępy artystyczne podczas uroczystości otwarcia Światowego Centrum SłuchuWystępy artystyczne podczas uroczystości otwarcia Światowego Centrum SłuchuWystępy artystyczne podczas uroczystości otwarcia Światowego Centrum Słuchu