Otwarcie Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach

W dniu 10 maja 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie Światowego Centrum Słuchu – jednostki resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, która zapewni kompleksową opiekę osobom ze schorzeniami wad wrodzonych i nabytych narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi.

W dniu 11 maja br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa.

Od 14 maja rozpocznie się proces uruchamiania nowych jednostek oraz zacznie się przenoszenie zespołów klinicznych i administracyjnych z części warszawskiej IFPS do Kajetan.

Dzięki oddaniu do użytku Światowego Centrum Słuchu zwiększona została liczba sal operacyjnych, co skróci kolejki oczekujących ok. 20 000 osób . Nowe sale i pracownie wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt medyczny i multimedialny. Zwiększona zostanie – do ok. 50 dziennie – liczba operacji poprawiających słuch oraz liczba długotrwałych, skomplikowanych zabiegów interdyscyplinarnych z dziedziny m.in. chirurgii szczękowo-twarzowej, rekonstrukcyjnej oraz otoneurochirurgii. W nowo oddanej części Centrum do dyspozycji pacjentów przybędą dwa nowe oddziały z bardzo dobrymi salami przed- i pooperacyjnymi – przyjaznymi szczególnie dla dzieci. Specjalnie z myślą o najmłodszych pacjentach powstają pokoje, place i parki zabaw oraz zaplecze specjalne.

W ciągu najbliższych tygodni będą do Centrum przenoszone zespoły ważnych specjalistów z innych, obecnie zajmowanych siedzib Instytutu.

Otwarcie Światowego Centrum Słuchu – notatka prasowa (plik PDF)

W związku z otwarciem Światowego Centrum Słuchu otrzymaliśmy bardzo dużo gratulacji i życzeń wielu sukcesów w przyszłości:

Listy gratulacyjne – galeria