Przedstawiciele Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu promują ideę badań przesiewowych słuchu i wzroku u dzieci w północnej Afryce

Ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi na różnego rodzaju zaburzenia słuchu. Problem ten w sposób istotny wpływa na prawidłowy rozwój dzieci w każdej szerokości geograficznej.

Od wielu lat zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) podejmuje działania mające na celu promowanie idei wdrażania programów badań przesiewowych słuchu, a także wzroku oraz mowy, u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w krajach na całym świecie. O skuteczności tych działań świadczy m.in. włączenie zagadnienia wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci do priorytetu prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, uzyskane poparcie zarówno europejskiego środowiska naukowego, jak i przedstawicieli instytucji unijnych oraz państw członkowskich, a następnie przyjęta na zakończenie prezydencji Konkluzja Rady UE w tym temacie.

Realizowanie idei wdrażania programów badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci poza granicami Polski możliwe jest również dzięki prowadzonej na szeroką skalę współpracy międzynarodowej pomiędzy Instytutem oraz placówkami medycznymi i naukowymi, uniwersytetami i szpitalami, w wielu krajach, na wszystkich kontynentach.

Instytut dokłada starań, by tę współpracę wciąż poszerzać i właśnie ten cel przyświecał wizycie reprezentantów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, a także Instytutu Narządów Zmysłów – jednostki blisko współpracującej z IFPS – w Algierii, powiązanej z udziałem w międzynarodowych targach medycznych SIMEM 2012 w Oranie oraz organizacją dwóch prezentacji dla przedstawicieli algierskiego środowiska otolaryngologów i audiologów w Algierze i Oranie.

Prezentacje działalności Instytutu – osiągnięć naukowych i klinicznych, możliwości zastosowania rozwiązań telemedycznych – oraz propozycji współpracy spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony lokalnych lekarzy i instytucji publicznych. W dniu otwarcia targów medycznych stoisko IFPS odwiedził algierski minister zdrowia wraz z przedstawicielami resortu. W zorganizowanych spotkaniach udział wzięli m.in. członkowie największej organizacji zrzeszającej prywatnych otolaryngologów w Algierii ANOL (Krajowe Stowarzyszenie Prywatnych Lekarzy ORL), którzy zaprosili przedstawicieli Instytutów do zorganizowania specjalnej sesji podczas dorocznego Kongresu ANOL. Zapowiedzieli również wizytę delegacji ANOL w Światowym Centrum Słuchu IFPS.

Zgodnie z przewidywaniami największe zainteresowanie wzbudzała propozycja wspólnej organizacji pilotażowych programów badań przesiewowych słuchu i wzroku u dzieci, w wybranych szkołach w poszczególnych miastach w Algierii. Wolę podpisania umowy o współpracy i przystąpienia do wspólnych projektów naukowych publicznie (udzielając wypowiedzi dla prasy) zadeklarowała Prof. Setti Berrada, kierownik kliniki Otorynolaryngologii Centralnego Szpitala Uniwersyteckiego w Oranie (największy szpital w mieście, którego liczba mieszkańców wynosi ok. 2 mln). Ponadto organizacją pilotażowych badań w szkołach zainteresowani są przedstawiciele instytucji medycznych w dwóch innych miastach – Algierze oraz Telmcen. Wyrazy uznania dla osiągnięć Instytutu oraz podziękowania za to, że Instytut otworzył się na kraje Afryki wyraził także przedstawiciel Ambasady Gwinei – obecny podczas prezentacji Instytutu. W liście przekazanym do Ambasady RP w Algierii zaznaczył, że zwrócił uwagę władz swojego kraju na szansę współpracy, którą stworzył Instytut i ma nadzieję, że współpraca pomiędzy Polską i Gwineą dojdzie do skutku.

Wśród propozycji złożonych przez Instytut przedstawicielom algierskich jednostek medycznych są również: wspólna organizacja konferencji naukowych, szkolenia dla młodych lekarzy, wymiana wiedzy i transfer technologii. Należy w tym miejscu podkreślić bardzo duże zaangażowanie i wsparcie jakiego udzielił Instytutowi Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierii.

Obecność polskiej delegacji na targach medycznych w Oranie odnotowały algierskie media: w internecie ukazał się artykuł zatytułowany „Wady słuchu: Projekt umowy o współpracy z Polakami”, a w dzienniku „Liberté” zdjęcie, na którym Rafał Sulich, przedstawiciel Instytutu Narządów Zmysłów, prezentuje algierskiemu ministrowi zdrowia, Ould Abbès, działanie Platformy Badań Zmysłów – przenośnego urządzenia do badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja Instytutu w centrum kongresowym podczas której w obecności lekarzy i dziennikarzy, przebadany został słuch 10-letniego chłopca.

 

Podjęte podczas targów rozmowy są kontynuowane i należy sądzić, że idea wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci wyjdzie poza Europę i zatoczy szerszy krąg obejmując również i kraje afrykańskie.