VII Konferencja Sekcji Audiologiczno-Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi we Wrocławiu

 VII Konferencja Sekcji Audiologiczno-Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi odbyła się we Wrocławiu w dniach 1-2 czerwca 2012 r. Organizatorem Konferencji, nad którą honorowy patronat objął prof. Henryk Skarżyński, była Katedra i Klinika Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi oraz Zarządu Sekcji Audiologicznej i  Foniatrycznej PTORLCGS.

Wiodącym tematem Konferencji były zaburzenia komunikacji u dzieci, wpisujące się w jedno z aktualnie najważniejszych w Unii Europejskiej zagadnień z dziedziny ochrony zdrowia, zaburzenia komunikacji w społeczeństwie, zgodnie z Konkluzją Rady UE nt. wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań. Konkluzja  została przygotowana i przyjęta w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Kadra naukowa Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zaprezentowała na Konferencji 41 prac naukowych nt.:

 • Nowe wyzwania dla medycyny szkolnej – badania przesiewowe słuchu
 • Zastosowanie videostrobokimografii w ocenie zaawansowanych zmian w obrzękach Reinke
 • Zastosowanie 24-godzinnej pH metrii krtaniowo-gardłowej w diagnostyce zaburzeń głosu
 • Odległe wyniki głosowe u pacjentów po implantacji kwasu hialuronowego do fałdów głosowych
 • Ocena stopnia hyperfunkcyjnej czynności gardła i krtani
 • MTHFR jako determinant wielkości ubytku słuchu
 • Profil audiologiczny pacjentów z mutacją m.A1555
 • Stymulacja logopedyczna niemowlęcia z uszkodzonym zmysłem słuchu
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego a dyslalia – badanie relacji między wybranymi testami. Doniesienie wstępne
 • Ocena rozwoju słuchowego małych dzieci z niedosłuchem, z wykorzystaniem kwestionariusza LittlEARS®
 • Problemy emocjonalno-społeczne i komunikacyjne dzieci z CAPD w ocenie rodziców
 • Problemy emocjonalno-społeczne dzieci głuchych, słabo słyszących i słyszących w ocenie rodziców
 • Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem u młodzieży szkolnej –  badania ankietowe, otologiczne i audiometryczne
 • Obrazowanie kory słuchowej pacjentów z częściową głuchotą z zastosowaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego
 • System automatycznej detekcji i usuwania fali sonomotorycznej z zapisów ABR
 • Wykorzystanie terapii neurofeedback w poprawie wyższych funkcji słuchowych u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu –  wyniki wstępne
 • Diagnoza i terapia sensoryczna dzieci jąkających się
 • Zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej a komunikacja językowa, diagnoza i terapia
 • Wyniki dwuusznego stosowania implantów ślimakowych u dzieci
 • Metody ograniczenia możliwości wystąpienia nadmiernej stymulacji elektrycznej u pacjentów korzystających z systemu implantu ślimakowego
 • Obiektywna ocena możliwości słuchowych pacjentów implantowanych
 • Wykorzystanie materiału szkolnego w kolejnych etapach programu rehabilitacji dzieci implantowanych
 • Sytuacja edukacyjna dzieci z częściową głuchotą korzystających z implantu ślimakowego minimum 5 lat
 • Charakterystyka wyższych funkcji słuchowych w zależności od wieku dziecka
 • Efektywność treningu słuchowego osób z częściową głuchotą po wszczepieniu implantu ślimakowego w ocenie pacjentów i logopedów
 • Minimalne ubytki słuchu u dzieci w wieku szkolnym  – skala problemu i konsekwencje
 • Wyniki badań programów przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym prowadzonych w latach 2007-2011
 • Analiza wyników 3-letniego programu badań przesiewowych słuchu uczniów klas 6 w warszawskich szkołach podstawowych
 • Metody oceny wyników przesiewowego testu audiometrycznego u dzieci
 • Związek pomiędzy wynikami badań przesiewowych wykonywanych w okresie noworodkowym i szkolnym
 • Ocena przydatności wybranych testów w badaniach przesiewowych słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci w Polsce
 • Analiza wyników badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym z terenów wiejskich w roku 2011
 • Emisje otoakustyczne wywołane krótkimi tonami u pacjentów z częściową głuchotą
 • Emisje otoakustyczne mierzone za pomocą protokołu liniowego i nieliniowego
 • Wiarygodność audiometrycznych badań przesiewowych słuchu wykonywanych w szkołach
 • Powtarzalność pomiarów TEOAE wykonywanych u studentów
 • Wyniki badań przesiewowych słuchu u nauczycieli szkół podstawowych
 • System automatycznej detekcji i usuwania fali sonomotorycznej z zapisów ABR
 • Diagnostyka i terapia pacjentów z zespołem Cogana
 • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) w terapii zaburzeń rozwoju językowego w zespole Angelmana

Oprócz prezentowanych na Konferencji licznych referatów i plakatów, Światowe Centrum Słuchu miało  stoisko informacyjne, na którym można było uzyskać informacje na temat działalności Centrum, obejrzeć relację z uroczystego otwarcia z udziałem Premiera Donalda Tuska, a także poznać działalność wydawniczą Instytutu, w tym:

 • czasopisma naukowe:
  • „Nowa Audiofonologia” w jęz. polskim
  • „Journal of Hearing Science” w jęz. angielskim
 • dwumiesięcznik dla osób z problemami słuchu i mowy pt.: „Słyszę”
 • monografię pt. „Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach Europy” pod redakcją prof. H. Skarżyńskiego, która podsumowuje działania w ramach priorytetu polskiej prezydencji w Radzie UE w obszarze zdrowia publicznego.