Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu - strona główna

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Logo Unii Europejskiej

Wykład w Akademii Wychowania Fizycznego

W auli warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego odbyła się w dniu 18 maja 2012 r. Konferencja Naukowa. Tematem wiodącym były „Postępy w ocenie zaburzeń rozwoju fizycznego”.

Na specjalne zaproszenie prof. Henryk Skarżyński – wygłosił wykład inaugurujący Konferencję  pt.:  „Znaczenie drogi słuchowej człowieka w rozwoju współczesnego społeczeństwa”.

– Słuch jest podstawą komunikacji i rozwoju współczesnego społeczeństwa. Ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi na różnego rodzaju zaburzenia słuchu. Problem ten w sposób istotny wpływa na prawidłowy rozwój dzieci w każdej szerokości geograficznej. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wynika, że ponad 19% dzieci w wieku szkolnym ma zaburzenia słuchu, a 60% rodziców dzieci, u których  stwierdzono niedosłuch nie było świadomych istnienia problemu. Dlatego tak niezmiernie ważne są badania przesiewowe słuchu i mowy, których prekursorem jesteśmy, i które są jednym z naszych priorytetówpowiedział prof. H. Skarżyński rozpoczynając spotkanie ze studentami.

Prof. Skarżyński przedstawił słuchaczom współczesne możliwości diagnostyczne i terapeutyczne m.in.  nowoczesne techniki obrazowania: funkcjonalny rezonans magnetyczny fMRI, który pozwala na lepsze poznanie mechanizmów rozwoju wielu schorzeń oraz na opracowanie nowych metod leczenia. Dzięki tej metodzie można lepiej zrozumieć, jakie funkcje pełnią poszczególne obszary mózgu: kora słuchowa, czuciowa, wzrokowa, ruchowa.

Słuchacze mieli także okazję zapoznać się z osiągnięciami pracowników Instytutu w dziedzinie technologii teleinformatycznych, które zaowocowały wprowadzeniem – unikatowych w skali kraju – rozwiązań telerehabilitacji oraz telefittingu.

Największe zainteresowanie wzbudziła ta część prezentacji, w której prof. Skarżyński pokazał, jak bardzo poprawiło się funkcjonowanie w społeczeństwie i komunikacja z otoczeniem pierwszych pacjentów poddanych zabiegom wszczepienia implantów słuchowych.

Była to 11 Konferencja Naukowa w warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.