Wizyta przedstawicieli rządu i służby zdrowia Arabii Saudyjskiej

W dniu 27 czerwca 2012 r. Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach odwiedziła delegacja przedstawicieli rządu i służby zdrowia z Arabii Saudyjskiej.

Wizyta odbyła się w związku z planowanym utworzeniem przez rząd Arabii Saudyjskiej Centrum Słuchu im. Króla Abdullaha w Rijadzie. Delegacja, w której skład wchodzili m.in. saudyjscy chirurdzy, foniatrzy i audiolodzy, odwiedziła Światowe Centrum Słuchu, oraz dwa inne ośrodki audiologiczne w świecie, w celu nawiązania współpracy.

Delegacji przewodził prof. Abdulrahman  Abdullah  Hagr, otochirurg i przewodniczący saudyjskiej rządowej grupy doradczej w dziedzinie audiologii i leczenia słuchu, który wszczepiając w Arabii Saudyjskiej pierwszy implant ślimakowy pięć lat temu, stworzył tam program implantów słuchowych.  Podczas przeprowadzania operacji prof. Hagr stosuje nowatorskie rozwiązanie prof. Henryka Skarżyńskiego dojścia chirurgicznego przez okienko okrągłe ślimaka (Round Window Approach).

Zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zaprezentował wybrane dziedziny swojej działalności, w tym unikalne obszary aktywności klinicznej i naukowej z zakresu rehabilitacji i leczenia schorzeń uszu, nosa, gardła, górnych dróg oddechowych i równowagi. Członkowie delegacji odwiedzili m.in. Klinikę Audiologii i Foniatrii, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Centrum Edukacyjne oraz Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego.

Goście byli bardzo zainteresowani tematyką badań przesiewowych słuchu, ponieważ w Arabii Saudyjskiej nie są prowadzone tego typu programy w żadnej grupie wiekowej. Mieli okazję zapoznać się z metodologią i wynikami ogólnopolskiego i warszawskiego programu badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osobiście wypróbowali sprzęt medyczny służący do badań słuchu i wzroku.

Przedstawiciele Instytutu zaprezentowali również nowoczesne zastosowania internetu w telemedycynie: telediagnostyce, teleterapii i telerehablilitacji, z których z powodzeniem Instytut korzysta od wielu w ramach pierwszej w świecie krajowej sieci telemedycznej.

Podczas trwania wizyty goście wielokrotnie wyrażali swoje ogromne uznanie dla osiągnięć Instytutu. Byli pod wielkim wrażeniem organizacji oraz wyposażenia Światowego Centrum Słuchu. W ich opinii, współpraca mogłaby przynieść wiele korzyści.

Powstanie Centrum Słuchu im. Króla Abdullaha zaowocuje stworzeniem największego na Bliskim Wschodzie programu implantów ślimakowych. Władze planują wykonywać w nim blisko 400 operacji rocznie, co sytuowałoby saudyjskie centrum w czołówce placówek na świecie, w której od wielu lat znajduje się Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.