Wizyta studentów z Uniwersytetu Toruńskiego

W ramach wieloletniej działalności naukowo-badawczej Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy studentów i młodych naukowców. Działalność ta ma charakter interdyscyplinarny i jest związana z wieloma specjalnościami z obszaru medycyny i techniki. Tym razem gościliśmy studentów z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Toruńskiego.

Studenci odwiedzili m.in. Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, w którym wysłuchali wykładu na temat: „Zastosowanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w badaniach ośrodkowego układu nerwowego w normie i patologii”, a niektórzy z nich wzięli udział – jako grupa kontrolna – w badaniach jednoczesnych rejestracji EEG-fMRI.

Centrum jest pierwszym w Polsce oraz jednym z nielicznych na świecie, gdzie prowadzone są badania pozwalające na maksymalne wykorzystanie zalet techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego oraz encefalografii dzięki jednoczesnemu pomiarowi fMRI-EEG. Studenci byli pod wrażeniem nowoczesnego sprzętu jakim dysponuje Instytut.