Konferencja naukowa „Współczesne możliwości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w dziedzinie otolaryngologii” w Odessie

W dniu 27 września 2012 roku w Odessie, na Ukrainie odbyła się konferencja zorganizowana przez zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz zespół Czarnomorskiego Centrum Słuchu i Mowy  oraz Odeskiego Uniwersytetu Medycznego.

W konferencji uczestniczyli lekarze i inni specjaliści z Polski, Ukrainy i Mołdawii. Głównymi prelegentami byli: prof. Henryk Skarżyński z zespołem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, prorektor Odesskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Sergey Pukhlik – kierownik Katedry Otorynolaryngologii Odeskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zespół z mołdawskiego Uniwersytetu Medycznego im Nicolae Testemitanu wraz z byłym Ministrem Zdrowia a obecnie Rektorem Uniwersyetetu – prof. Ionem Ababii.

Sesję naukową rozpoczął prof. Henryk Skarżyński wykładem nt. Zachowania słuchu w częściowej głuchocie. Omówił w nim m.in. historię i istotę programów leczenia głuchoty za pomocą implantów ślimakowych. Prezentacja przedstawiała także klasyfikację rodzajów niedosłuchów oraz opracowane przez prof. Skarżyńskiego metody chirurgiczne stosowane w leczeniu pacjentów z częściową głuchotą.

Prezentacja ta była wstępem dla kolejnych prac przedstawionych przez zespół Instytutu  nt. rehabilitacji, ustawienia procesora mowy, teleaudiologii, leczenia szumów usznych  i chirurgicznego leczenia chorób ucha środkowego. Prezentację nt diagnostyki i planu terapii po wszczepieniu implantu ślimakowego wygłosiła mgr Agnieszka Pankowska. W swojej wypowiedzi Agnieszka Pankowska odwołała się do klasyfikacji leczenia częściowej głuchoty autorstwa prof. Skarżyńskiego.

Prezentacja Agnieszki Pankowskiej nt. rehabilitacji została uzupełniona prezentacją mgr inż. Agnieszki Majchrzak, która odwołując się do przedstawionej uprzednio klasyfikacji omówiła poszczególne badania subiektywne i obiektywne, wykonywane w celu określenia optymalnych ustawień procesora mowy.

Praca nt. szumów usznych przedstawiona przez dr. Lucynę Karpiesz zawierała podstawowe informacje nt leczenia szumów w Klinice Szumów Usznych w IFPS. Dr Karpiesz omówiła techniki leczenia szumów na świecie oraz technikę wykorzystywaną w IFPS – TRT – Tinnitus Retraining Therapy, zwaną również metodą habituacji, która to metoda opera się na możliwości mózgu  w filtrowaniu różnych sygnałów. Dr med. Piotr H. Skarżyński przedstawił stan obecny oraz perspektywy rozwoju telemedycyny zwłaszcza telefittingu i telerehabilitacji.

Kolejną pracą przedstawiciela Instytutu była praca dr Romana Barylyaka nt. możliwości chirurgicznych leczenia ucha środkowego. W pracy dr Barylyak przedstawił metody operacyjne, rodzaje protezek oraz użycie cementu szkłojonomerowego w chirurgii ucha środkowego.

Konferencja zakończyła się – poprowadzoną przez prof. Pukhlika – dyskusją na temat m.in. rodzajów elektrod i systemów implantów używanych w operacjach wszczepienia implantów, stanowiska środowiska osób niesłyszących wobec techniki przywracania i zachowania słuchu, a także wyników badań przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym.

Podczas spotkania z prof. Ionem Ababii – rektorem Uniwersytetu Medycznego i Farmakologicznego im Nicolae Testemitanu w Kiszyniowie zostały wstępnie omówione pierwsze kroki współpracy międzynarodowej związane z organizacją badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym.

Znakomitą organizację konferencji zapewnili mgr Kinga Wołujewicz, inż. Paweł Kochanowicz oraz mgr Irina Pierzyńska.