21 Międzynarodowe Targi Medyczne Ochrona Zdrowia w Kijowie

W dniach 23-26 października br. odbyły się w Kijowie Międzynarodowe Targi Medyczne „Ochrona Zdrowia”. Targi te, organizowane już po raz 21-szy, to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń w dziedzinie ochrony zdrowia na Ukrainie. Ich współorganizatorami są ukraińskie Ministerstwo Zdrowia, Komitet ds. Zdrowia Parlamentu Ukrainy i Akademia Nauk Medycznych.

W tegorocznych Targach wzięło udział 222 wystawców z 17 krajów, w tym większość (164) firm pochodziła w Ukrainy. Licznie reprezentowane były także Rosja (14 firm), Chiny (12 firm), Malezja (9 firm) i Niemcy (6 firm). Wśród innych krajów reprezentowanych na targach z państw europejskich obecne były Węgry, Turcja, Białoruś, Polska, Łotwa, Litwa, Szwajcaria, Włochy i Austria, spoza Europy były firmy z Korei Południowej, Taiwanu i Hong-Kongu.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wziął udział w Targach aby zaprezentować swoje dokonania naukowe i kliniczne, w szczególności Światowe Centrum Słuchu, Krajową Sieć Teleaudiologii oraz system przesiewowych badań słuchu u dzieci szkolnych i Platformę Badań Zmysłów, oraz by nawiązać kontakty z ośrodkami i lekarzami na Ukrainie w celu rozwoju współpracy naukowej i klinicznej.

Wśród odwiedzających stoisko Instytutu otolaryngologów reprezentujących szpitale z Kijowa, Odessy i innych miast na Ukrainie największym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia telemedycyny i możliwości zdalnego konsultowania ich pacjentów przez specjalistów IFPS. Pacjenci przychodzili na stoisko zainteresowani możliwością uzyskania konsultacji lub leczenia w Światowym Centrum Słuchu, wiele osób zainteresowanych było przebadaniem słuchu za pomocą Platformy Badań Zmysłów.

Targom towarzyszyły rozmaite konferencje i spotkania naukowe, wśród nich II Międzynarodowy Kongres „Prevention. Anti Aging. Ukraine”, konferencja poświęcona partnerstwu publiczno-prywatnemu w medycynie, okrągły stół poświęcony roli lekarza podstawowej opieki medycznej w zapobieganiu chorobom chronicznym, i liczne seminaria szkoleniowe zorganizowane przez Ukraińskie Stowarzyszenie Radiologów oraz przez wystawców.