Prestiżowy Konkurs Prix Galien rozstrzygnięty

W Warszawie zakończyła się inauguracyjna edycja prestiżowego konkursu Prix Galien  w Polsce, który jest jednym z najbardziej znaczących konkursów na świecie, nagradzającym od 43 lat innowacyjne i najbardziej przełomowe osiągnięcia farmacji, medycyny i szeroko rozumianej ochrony zdrowia. To symboliczne włączenie osiągnięć polskiego rynku farmaceutycznego i medycznego do światowej rodziny naukowej odbyło się w udziałem  prof. Henryka Skarżyńskiego i Zespołu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Nagroda jest wyjątkowym wyróżnieniem, cieszącym się najwyższym uznaniem światowej medycyny, przez co uważana jest za najważniejsze, po Nagrodzie Nobla, odznaczenie w tej dziedzinie.

W trakcie uroczystej Gali zwieńczającej konkurs, która odbyła się w dniu 21 listopada 2012 r.  w Hotelu Intercontinental  przyznane zostały Główne i Specjalne Nagrody Elsevier Prix Galien.

W kategorii „Innowacyjne rozwiązanie informatyczne dla medycyny” Nagrodę Specjalną Elsevier Prix Galien zdobył kierowany przez prof. Henryka Skarżyńskiego zespół inżynierów  i innych specjalistów z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, za pierwszą w świecie Krajową Sieć Teleaudiologii.

Krajowa Sieć Teleaudiologii to system, którego pomysłodawcą i organizatorem jest prof. Henryk Skarżyński obejmuje m.in. telerehabilitację, telefitting, teleedukację, badania przesiewowe, telediagnostykę.

Dla uzyskania najlepszych wyników w zakresie poprawy słuchu po założeniu implantu ślimakowego konieczne jest zapewnienie pacjentowi dobrze zorganizowanej, długofalowej opieki pooperacyjnej. Jednym z najważniejszych zadań wchodzących w zakres tej opieki jest optymalne dopasowanie implantu ślimakowego. Zazwyczaj stosuje się tu specjalną procedurę, która wymaga odbycia przez pacjenta szeregu wizyt prowadzonych przez doświadczony, wielodyscyplinarny zespół w placówce zakładającej implanty ślimakowe. Dla większości pacjentów wizyty te oznaczają konieczność odbywania długich podróży, co wiąże się często z wysokimi kosztami, pochłania dużo czasu oraz powoduje zmęczenie zmniejszające wiarygodność wyników testów i dopasowania wszczepionych urządzeń. Aby zmniejszyć te koszty, skrócić czas dojazdu i odległość jaką pacjent musiałby pokonać, by dotrzeć do grupy specjalistów i jednocześnie zapewnić pacjentowi usługi na najwyższym poziomie konieczne stało się stworzenie nowoczesnego systemu telemedycznego, umożliwiającego prowadzenie taniej i skutecznej rehabilitacji słuchu i mowy oraz zdalnej obsługi pacjentów korzystających z implantów ślimakowych. Tak powstał ten system. O jego unikatowości niech świadczy fakt, że od kilu lat jest systematycznie nagradzany prestiżowymi nagrodami na całym świcie. Jest mi niezwykle miło, że do tego zbioru możemy teraz dołączyć tak ważną w dziedzinie medycyny nagrodę Prix Galien – powiedział prof. Henryk Skarżyński odbierając medal.

Drugim, niezwykle miłym akcentem Gali była nominacja w kategorii „Innowacyjna praca badawcza” dla dr n. med. Piotra H. Skarżyńskiego oraz dr inż. Tomasza Wolaka za pracę pt: „Badanie zjawiska zmęczenia słuchowego metodą fMRI”.

Wprowadzenie do badań naukowych metody funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) stworzyło zupełnie nowe możliwości oceny zjawiska zmęczenia słuchowego, zwłaszcza w odniesieniu do wyjaśnienia wielu efektów tego zjawiska na wyższych piętrach drogi słuchowej. Metodologia badania funkcjonalnego w rezonansie magnetycznym jest nowym odkryciem w metodach diagnostycznych. Jej zastosowanie w ocenie zmęczenia słuchowego jest najnowszym, unikalnym podejściem w literaturze światowej i pierwszym w piśmiennictwie polskim. Stwarza szansę wyjaśnienia, gdzie powstaje zjawisko przesunięcia progu słyszenia (TTS), jakie zmienne je charakteryzują, czy istnieje możliwość jego kontroli.

Metoda funkcjonalnego rezonansu magnetycznego pozwoliła po raz pierwszy ocenić to zjawisko na poziomie centralnego układu nerwowego.

Medal Prix Galien jest wyrazem uznania dla wkładu pracy i miejsca w branży dla wyróżnionego naukowca, producenta, zespołu badawczego działającego dla dobra ludzkości w swojej dziedzinie, wyznaczającego kierunek innowacji i postępu. Konkurs ma charakter międzynarodowy i jest corocznie przeprowadzany w 12 krajach na świecie.