Pilotażowe badania przesiewowe słuchu w Tadżykistanie

W dniach 22-25 listopada 2012 r. przedstawiciele  Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu wzięli udział w Konferencji Naukowej organizowanej w Dushanbe przez Tadżycki Uniwersytet Medyczny. Konferencję poprzedziło rozpoczęcie realizacji pilotażowego programu badań przesiewowych słuchu u tamtejszych pierwszoklasistów. Wyniki tych badań opracowano i zaprezentowano na Konferencji.

Łącznie na 143 przebadanych dzieci uzyskano jedynie 23,7% pozytywnych wyników badania przesiewowego: oprócz wyników niedosłuchu w granicach 20-30 dB wykryto jednostronne niedosłuchy, wysokoczęstotliwościowe niedosłuchy oraz głębokie niedosłuchy. W żadnym  z przypadków rodzice nie zauważyli, że dziecko może mieć problemy ze słuchem, a same dzieci nie zgłaszały żadnych problemów związanych ze słuchem.

Konferencja Naukowa miała tytuł: „Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnych nauk medycznych”, a zorganizowana została z okazji 80 rocznicy urodzin prof. Jusufa B. Iskhaki – członka korespondenta Rosyjskiej Akademii Nauk, rektora i kierownika Katedry Otorynolaryngologii Tadżyckiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestników konferencji powitał Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Abuali ibni Sino w Dushanbe – prof. Ubaidullo Abdulloevich Kurbanov.  Prof. Kurbanov w przemówieniu otwierającym konferencję przedstawił gości z zagranicy: zespół IFPS w skałdzie – Kinga Wołujewicz, Adam Piłka, Maciej Ludwikowski, Roman Barylyak oraz prof. L. Pietrova (Białoruś), I.W. Dolina (Białoruś) , Burgi Pedram (Iran), S. K. Sudakov (Rosja), N. A., Lobanov (Rosja), E.A. Yumatov, A. V. Gulyn (Rosja), S.A. Khasanov (Uzbekistan). W konferencji ponadto uczestniczyli lekarze z Tadżykistanu, Uzbekistanu i Kirgistanu.

Konferencja podejmowała ogólną tematykę dotyczącą zdrowia, a także nauczania w medycynie m.in.: podejścia do nauczania studentów, stresu emocjonalnego a reakcji organizmu, chirurgii rekonstrukcyjnej, kardiologii interwencyjnej, implantów ślimakowych – współczesnego podejścia, chirurgii transplantacyjnej, pomyłek lekarskich. Duży blok tematyczny – poświęcony był otorynolaryngologii, w szczególności implantom ślimakowym oraz telemedycynie i badaniom przesiewowym, chirurgii rekonstrukcyjnej ucha, rynochirurgii – skrzywieniu przegrody nosa u dzieci  i dorosłych, alergologii i profilaktyce astmy.

Pracownicy Instytutu oraz osoby współpracujące wygłosili 3 wykłady: Zachowanie słuchu w leczeniu częściowej głuchoty, Wykorzystanie telemedycyny w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów  z całkowitą i częściową głuchotą oraz badania przesiewowe słuchu u uczniów klas pierwszych mieszkających na terenach wiejskich wschodnich regionów Polski.
Po zakończeniu prezentacji prac uczestnicy konferencji mieli możliwość zadania pytań dotyczących poszczególnych wykładów. W podsumowaniu przewodniczący sesji prof. Khasanov nawiązał do treści  wszystkich przedstawionych wykładów dziękując prelegentom za czynny udział w konferencji.