Światowe Centrum Słuchu na Konferencji Indyjskiego Stowarzyszenia Implantów Ślimakowych

W dniach 23 i 24 listopada 2012 roku w Ahmedabadzie w Indiach odbyła się jubileuszowa 10 Konferencja Indyjskiego Stowarzyszenia Implantów Ślimakowych. Światowe Centrum Słuchu, a jednocześnie i całą polską naukę, reprezentowali prof. Henryk Skarżyński oraz dr n. med. Piotr H. Skarżyński, którzy znaleźli się w wąskim gronie Rady Naukowej Konferencji i wąskiej grupie zagranicznych wykładowców.

Indyjskie Stowarzyszenie Implantów Ślimakowych (The Cochlear Implant Group of India – CIGI) powstało w 2003 roku i obecnie liczy 237 członków. Od momentu powstania to elitarne grono jest organizatorem corocznej konferencji naukowej, która przyciąga otologów, audiologów, logopedów oraz przedstawicieli innych profesji związanych z implantami ślimakowymi. Obecnie w Indiach implanty ślimakowe są wszczepiane w 15 ośrodkach. Głównym celem Stowarzyszenia CIGI jest ujednolicenie standardów technicznych i kryteriów doboru implantów.

Przedstawiciele Światowego Centrum Słuchu przedstawili na zaproszenie Komitetu Naukowego 3 wykłady i brali udział w dyskusji okrągłego stołu i sympozjum satelitarnym:

  • Partial Deafness Treatment (PDT): 10 years – results and future trends (10 lat leczenia częściowej głuchoty (PDT) – wyniki i przyszłe trendy)
  • Deep insertion of the cochlear implant electrode in Partial Deafness Treatment (PDT) – Głęboka insercja elektrody implant ślimakowego w leczeniu częściowej głuchoty (PDT)
  • PDT with soft electrodes – Leczenie częściowej głuchoty z wykorzystaniem elektrod typu soft.

Prace spotkały się z wielkim zainteresowaniem uczestników konferencji. W dalszej jej części odbyło się wiele bilateralnych spotkań, który tematem był udziału Polski w budowaniu nowoczesnego programu telemedycznego w Indiach oraz upowszechnianie polskich doświadczeń w tym obszarze nauki i medycyny.