Światowe Centrum Słuchu otrzymało Złoty Laur Innowacyjności

Jeśli miarą naszej użyteczności dla społeczeństwa jest największa w świecie liczba wykonywanych dziennie – w nagrodzonym dziś Światowym Centrum Słuchu – operacji poprawiających słuch – to rzeczywiście czujemy się użyteczni – powiedział prof. Henryk Skarżyński podczas uroczystości wręczenia nagród w II Ogólnopolskim Konkursie Naczelnej Organizacji Technicznej innowacyjnych projektów technicznych, która odbyła się  27 listopada 2012 r. w Warszawskim Domu Technika NOT.

W tegorocznej edycji konkursu w kategorii: „budownictwo, konstrukcje, bezpieczeństwo, pożarnictwo” Złoty Laur Innowacyjności otrzymało Światowe Centrum Słuchu. Konkurs jest organizowany, aby wspierać i promować twórców, pomysły, idee i wszelkie działania innowacyjne, które są kluczem do rozwoju polskiej gospodarki, a dla kraju i społeczeństwa są ważne i użyteczne.

Jest mi niezmiernie miło, że kierowane przez mnie Centrum zostało dostrzeżone  i wyróżnione przez kapitułę Konkursu. Światowe Centrum Słuchu to jednostka niezwykła. Tworząc założenia i plan działania Centrum od początku widziałem je w wielu wymiarach, które dotyczyły różnych środowisk naukowych w obszarze nie tylko samej medycyny, ale i poza nią. Chciałem, aby powstanie tej placówki gwarantowało – poprzez aktywność naukową – budowanie nowego wizerunku, pozycji nauki i medycyny polskiej na świecie, a także pokazało nowe kierunki działania. Nagroda ta pokazuje, że to nam się udało. – powiedział prof. H. Skarżyński dziękując za nagrodę.

Innowacyjność w Światowym Centrum Słuchu to przede wszystkim współczesne zastosowanie telemedycyny, czyli pierwsza w świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii obejmująca 20 stanowisk w kraju, których optymalne rozmieszczenie pozwala na organizację m.in.: opieki telerehabilitacyjnej, planowych wizyt telediagnostycznych oraz telefittingu – zdalnego doboru parametrów stymulacji elektrycznej drogi słuchowej po wszczepieniu implantu ślimakowego. Innowacyjność to także  rozwinięcie na niespotykaną dotychczas  w świecie skalę wielu programów badawczych, dotyczących diagnozowania, leczenia  i rehabilitacji różnych uszkodzeń słuchu, głosu, mowy, równowagi, oddychania, to również otwarte nie tak dawno Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, które jest pierwszym w Polsce ośrodkiem, w którym prowadzone są badania naukowe  i kliniczne z zastosowaniem nowoczesnych metod obrazowych, takich jak funkcjonalny rezonans magnetyczny dla oceny drogi słuchowej. Uzupełnieniem badań naukowych i wdrożeń jest prowadzona na najwyższym poziomie działalność kliniczna, która daje wymierne korzyści konkretnemu pacjentowi oraz działalność edukacyjna, która pozwala na upowszechnianie współczesnych standardów terapeutycznych wśród szerokiego grona specjalistów z różnych dziedzin.

Dziś możemy o tej dziedzinie medycyny powiedzieć, że polski pacjent ma często lepszy dostęp do najnowszych rozwiązań klinicznych niż w najbardziej rozwiniętych krajach świata. To powód do wspólnej dumy na wszystkich, do wielkiej satysfakcji z tego co powstało w Kajetanach pod Warszawą. – powiedział prof. H. Skarżyński.