14 Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe Window Approach Workshop WAW

W dniach 11- 12 lutego 2013 r. w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach odbyły się Międzynarodowe warsztaty szkoleniowe Window Approach Workshop WAW.  Nowością podczas tej 14 edycji warsztatów były ćwiczenia z wszczepiania pionierskiego implantu słuchowego typu BONEBRIDGE.  Pierwszą taką operację przeprowadził 19 grudnia 2012 r. prof. Henryk Skarżyński. Implanty tego typu wszczepiono po raz pierwszy w tym roku w 9 ośrodkach na świecie. Operacja ta rozpoczęła nową erę w leczeniu wrodzonych wad słuchu wynikających przede wszystkim z powodu pełnego lub częściowego niewykształcenia ucha zewnętrznego i środkowego.

W trakcie warsztatów przedstawiane zostały także opracowane w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu oryginalne metody wszczepiania implantów ślimakowych w przypadkach częściowej głuchoty oraz implantów ucha środkowego w przypadkach niedosłuchów mieszanych z wykorzystaniem dojścia chirurgicznego przez okienko okrągłe ślimaka.

Pochodący m.in. z Uzbekistanu, Egiptu, Turcji uczestnicy kursu mieli okazję zapoznać się z technikami chirurgicznymi prezentowanymi podczas operacji pokazowych wykonywanych przez Prof. H. Skarżyńskiego i zespół Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii oraz wysłuchać wykładów przygotowanych przez specjalistów z Instytutu. W czasie ćwiczeń w laboratorium uczestnicy kursów uczyli się na preparatach kości skroniowych samodzielnie wykonywać poszczególne etapy zabiegu wszczepienia implantu ślimakowego.

Rozwój technologii medycznych w zakresie audiologii i otologii pozwala dzisiaj lekarzom nieść pomoc praktycznie każdemu pacjentowi z zaburzeniami słuchu. Przykładem takich nowoczesnych rozwiązań technicznych umożliwiających przywrócenie utraconego słuchu są implanty słuchowe. Warsztaty Window Approach Workshop przeznaczone są dla lekarzy otochirurgów specjalizujących się, lub chcących się specjalizować, w implantach słuchowych.

Program warsztatów obejmował:

  • Wykłady przygotowane przez specjalistów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu,
  • Operacje pokazowe transmitowane z bloku operacyjnego do sali konferencyjnej, z prezentacją każdego przypadku i dyskusją,
  • Ćwiczenia w laboratorium na świeżych preparatach kości skroniowych.

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są w języku angielskim.