Ukraińsko – Polska Konferencja Naukowa w Łucku

W dniach 21 -22 stycznia 2013 r. przedstawiciele Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu uczestniczyli w Łucku w Ukraińsko-Polskiej Konferencji Naukowej pt. „Nowoczesna diagnostyka, leczenie i rehabilitacja pacjentów z wadami słuchu”. Konferencja odbyła się w ramach wieloletniej współpracy z Wołyńskim naukowym towarzystwem lekarzy otolaryngologów pochodzenia polskiego.

Przedstawiciele Instytutu zaprezentowali prace na następujące tematy:

  • Leczenie częściowej głuchoty
  • Możliwości telemedycyny w diagnozowaniu i rehabilitacji pacjentów z wadami słuchu, z zakresu chirurgicznego leczenia chorób ucha środkowego,
  • Ustawienie procesora mowy u pacjentów po implantacji ślimakowej
  • Obiektywne badania – progi złożonych potencjałów wywołanych ECAP oraz odruchy mięśnia strzemiączkowego (eSRT) w ustawieniu systemu implantu,
  • Współczesne osiągnięcia w leczeniu szumów usznych,
  • Rehabilitacja dzieci po wszczepieniu implantu ślimakowego.

W konferencji udział wzięło około 60 lekarzy ze szpitali i przychodni z Łucka i regionu Wołyńskiego, a pytania z sali odzwierciedlały ogromne zainteresowanie tematyką nowoczesnej otorynolaryngologii. Po Konferencji przedstawiciele Instytutu odwiedzili przedszkole dla dzieci z zaburzeniami słuchu, w którym zapoznali się z postępami w pracy i rehabilitacji pacjentów  implantowanych. To spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń i dyskusję dotyczącą terapii dzieci implantowanych, użytkowania systemu implantu ślimakowego oraz pniowego, jednoczesnego korzystania z implantu i aparatu, a także aktywności rodziców w terapii.