Nagrody dla 2 systemów telemedycznych IFPS na EUROINVENT 2013 w Rumunii

W dniach 9-11 maja br., w uniwersyteckim mieście Iasi, w Rumunii, odbyła się 5. Europejska Wystawa Wynalazczości i Innowacji EUROINVENT 2013, podczas której Jury oceniało prezentowane wynalazki. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu zgłosił do konkursu dwa opracowane przez swój zespół rozwiązania z zakresu telemedycyny: Telefitting – system zdalnego dopasowywania parametrów implantu ślimakowego oraz System Zintegrowanej Operacji Komunikacyjnej „SZOK”®. Oba systemy są już wdrożone i wykorzystywane w codziennej pracy specjalistów w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach oraz w 20 ośrodkach współpracujących na terenie całej Polski.

Wśród uczestników Wystawy byli przedstawiciele uniwersytetów, instytutów naukowych, przemysłu oraz indywidualni wynalazcy z 16 krajów: Bułgarii, Kanady, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Korei, Malezji, Mołdawii, Rosji, Hiszpanii, Tajwanu, Tunezji, Turcji, Ukrainy i oczywiście Rumunii. W sumie prezentowanych było prawie 300 wynalazków, innowacyjnych produktów i rozwiązań z różnych dziedzin nauki, przemysłu, biotechnologii, techniki, informatyki, etc.

Wynalazki oceniane były przez międzynarodowe, 19-osobowe Jury. Po wysłuchaniu licznych prezentacji obu wynalazków, Jury konkursu przyznało Złoty Medal za rozwiązanie „Telefitting” oraz Srebrny Medal za System Zintegrowanej Operacji Komunikacyjnej „SZOK”®.

Ponadto, przyznane zostały nagrody i wyróżnienia od krajowych delegacji i instytucji:

  • dla systemu „SZOK”®. – Dyplom Doskonałości i złoty medal  od Uniwersytetu Technicznego z Cluj-Napoca z Rumunii
  • dla systemu „Telefitting” – Nagroda Specjalna EYReC (ENVEX Young Researcher Club (EYReC) od Uniwersytetu Malaysia Perlis z Malezji  oraz  Dyplom Doskonałości od Narodowego Instytutu Badań i Rozwoju w Chemii i Petrochemii z Bukaresztu.

Medal AGEPI – czyli medal przyznany przez Krajową Agencję ds. Własności Intelektualnej Republiki Mołdawii otrzymał twórca obu wynalazków, czyli Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.
Wystawa Euroinvent odbywała się we wnętrzach Uniwersytetu Alexandru Ioan Cuza  w Iasi i cieszyła się ogromnym powodzeniem odwiedzających.