Pilotażowe badania słuchu dzieci w Rumunii

Rumunia to kolejny kraj, w którym zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu zrealizował pilotażowe badania słuchu u dzieci. W dniach 7 i 8 maja br. kilku specjalistów z Instytutu wraz z rumuńskim partnerem, dr Madaliną Georgescu dyrektorem Centrum Medycznego OTOMED oraz krajowym członkiem Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS) przebadali słuch u 130 dzieci, w wieku 6-8 lat,  z 7. szkół w Bukareszcie.

Pilotażowe programy badań przesiewowych słuchu inicjowane przez zespół Instytutu w różnych krajach są kontynuacją promowania idei wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, idei która była jednym z priorytetów realizowanych przez Instytut podczas prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w II poł. 2011 roku. Jedną z kilku ówczesnych inicjatyw prof. Henryka Skarżyńskiego było doprowadzenie do podpisania w czerwcu 2011 r. Europejskiego Konsensusu Naukowego pn. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym”. Konsensus podpisało 35 ekspertów reprezentujących 27 krajów, wśród nich była również Rumunia.

Procentowe wyniki testów audiologicznych przeprowadzonych u 130 rumuńskich dzieci nie odbiegają znacząco od tych uzyskanych w innych krajach, tj. ok. 13% wyników wskazywało na podejrzenie zaburzenia słuchu w jednym lub obu uszach. Ten rezultat po raz kolejny potwierdza potrzebę wdrażania badań przesiewowych w tej grupie wiekowej. Zgodnie z przyjętymi zasadami pilotażowych programów realizowanych przez Instytut, dzieci te od razu kierowane są na szczegółowe badania do lokalnych specjalistów, w celu podjęcia właściwego leczenia.