X Jubileuszowy Zjazd Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu

W dniach 9-11 maja 2013 r. we Wrocławiu odbył się X Jubileuszowy Zjazd Medycyny Rodzinnej, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej oraz Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Honorowy patronat nad spotkaniem objęli: Jego Ekscelencja Henryk Kardynał Gulbinowicz, Jego Eminencja Arcybiskup Metropolita Wrocławski Marian Gołębiewski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego prof. dr hab. Joanna Rymaszewska.

Jak co roku Zjazd był owocnym i interesującym spotkaniem środowisk medycznych, a na uczestników czekały ciekawe sesje, prowadzone przez wybitnych specjalistów, warsztaty praktyczne oraz multimedialne sesje plakatowe, gdzie można było zaprezentować swój własny dorobek naukowy. Poruszane były liczne zagadnienia dotyczące najczęstszych i najtrudniejszych problemów z codziennej praktyki lekarza rodzinnego, również aspekty prawne. Materiały Naukowe X zjazdu PTMR zostaną opracowane i wydane w kwartalniku „Family Medicine & Primary Care Review”.

Światowe Centrum Słuchu reprezentował prof. Henryk Skarżyński, który wygłosił wykład inauguracyjny na uroczystej gali otwierającej Zjazd pt.: „Interdyscyplinarność podstawą sukcesu w medycynie” oraz był przewodniczącym Sesji „Telemedycyna” i w jej ramach wygłosił wykład pt.: „Telerehabilitacja narządu słuchu?”

Tegoroczny Zjazd poświecony był pamięci Profesora Andrzeja Steciwko – założyciela i wieloletniego prezesa PTMR, który zmarł nagle 30 grudnia 2012 r. Na uroczystej sesji naukowej oraz na stoisku PTMR można było obejrzeć zdjęcia i filmy z różnych wydarzeń z ostatnich kilkunastu lat.