IV Kongres Innowacyjnej Gospodarki z udziałem prof. Henryka Skarżyńskiego

W Centrum Nauki Kopernik, w dniach 25-26 czerwca 2013 r., pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego odbył się IV Kongres Innowacyjnej Gospodarki. Kongres, którego organizatorem była Krajowa Izba Gospodarcza od czterech lat tworzy otwartą platformę wymiany opinii pomiędzy wszystkimi uczestnikami-beneficjentami proinnowacyjnych działań w naszym kraju, która to platforma służy do wypracowania konkretnych rozwiązań, przyspieszających proces transformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu innowacyjnego.

Hasłem tegorocznej edycji Kongresu było: ,,Innowacyjność – jak to robią inni? Uczmy się od najlepszych!”. Właśnie do grona najlepszych został zaproszony prof. Henryk Skarżyński, który wygłosił wykład pt.: „Telemedycyna i farmakoterapia – jak stymulować postęp?”. Słuchacze wykładu mogli się przekonać, że w polskich realiach gospodarczych można osiągać innowacyjne sukcesy organizacyjne, naukowe i kliniczne. Takim przykładem jest nowo otwarte Światowe Centrum Słuchu, w którym zostało wdrożonych szereg rozwiązań innowacyjnych w nauce, edukacji i działalności klinicznej. Dla potrzeb badań naukowych utworzono szereg unikalnych jednostek naukowych wyposażanych w najnowocześniejszy sprzęt badawczy. Powstało również nowoczesne studio multimedialne, które jest wykorzystywane w nauczaniu na odległość oraz w telerehabilitacji. Innowacyjność w Centrum to także – otwarte cztery lata temu – Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, które jest pierwszym w Polsce ośrodkiem, w którym prowadzone są badania naukowe i kliniczne z zastosowaniem nowoczesnych metod obrazowych.

Tworząc założenia i plan działania dla Centrum od początku wierzyłem, że to od nas Polaków będą się uczyć nie tylko młodzi lekarze, ale także menedżerowie z całego świata. Mamy się czym szczycić, ponieważ nie tylko wykonujemy wiele pionierskich operacji poprawiających słuch, posiadamy doskonale wyposażone centrum edukacyjne z najnowocześniejszą w świecie Pracownią Badań Klinicznych Głowy i Szyi, ale także staramy się być przykładem placówki, w której dobrze zarządza się czasem, ludźmi i innymi nakładami. To daje efekty na światowym poziome –  powiedział prof. Skarżyński podczas wykładu.

Podczas dwóch dni Kongresu odbyło się 10 paneli dyskusyjnych, w których udział wzięło ponad 100 wybitnych przedstawicieli nauki, biznesu i polityki z Polski oraz z Izraela, Korei Południowej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych.