Fundacja Teraz Polska dziękuje prof. Henrykowi Skarżyńskiemu

W dniu 22 lipca 2013 r., w restauracji Der Elefant w Warszawie, miało miejsce spotkanie  Letniego Klubu Teraz Polska. Przybyło na nie wielu laureatów konkursu Teraz Polska, współpracowników i przyjaciół Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Podczas spotkania, w ramach obchodów XX lecia Polskiego Programu Promocyjnego Teraz Polska, najważniejszym i największym przyjaciołom i promotorom Programu, w tym prof. Henrykowi Skarżyńskiemu, wręczono pamiątkowe medale. Prof. Skarżyński otrzymał także wyróżnienie szczególne: „Podziękowanie za zaangażowanie w rozwój Polskiego Programu Promocyjnego w dziedzinie Innowacji”.

Jest mi niezmiernie miło, przyjąć z rąk Pana Prezesa Krzysztofa Przybyła to Podziękowanie. Kiedy 8 lat temu– jeszcze jako Dyrektor Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy – obierałem Godło Teraz Polska za „Program leczenia zaburzeń słuchu za pomocą implantów słuchowych” wierzyłem, że już niedługo będziemy mogli pokazać światu kolejne wielkie innowacyjne przedsięwzięcia. Dziś, w otwartym w ubiegłym roku Światowym Centrum Słuchu unikalnej, pierwszej tego typu placówce w skali międzynarodowej, innowacyjność to przede wszystkim współczesne zastosowanie telemedycyny, czyli pierwsza w świecie Krajowa Sieć Teleaudiologii obejmująca 20 stanowisk w kraju, co pozwala na organizację m.in.: opieki telerehabilitacyjnej, planowych wizyt telediagnostycznych oraz telefittingu – zdalnego doboru parametrów stymulacji elektrycznej drogi słuchowej po wszczepieniu implantu ślimakowego. – mówił prof. Henryk Skarżyński dobierając Podziękowania – Innowacyjność to także rozwinięcie na niespotykaną dotychczas w świcie skalę wielu programów badawczych, dotyczących diagnozowania, leczenia i rehabilitacji różnych uszkodzeń słuchu, głosu, mowy, równowagi, oddychania, to również otwarte trzy lata temu Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, które jest pierwszym w Polsce ośrodkiem, w którym prowadzone są badania naukowe i kliniczne z zastosowaniem nowoczesnych metod obrazowych, takich jak funkcjonalny rezonans magnetyczny. Te rozwiązania są dla nas – nie tylko twórców, ale i wszystkich Polaków ogromnym powodem do dumy. Promują w świecie nasz kraj, jako miejsce gdzie innowacje są realizowane, bo powstanie takiej placówki jak Światowe Centrum Słuchu gwarantuje poprzez aktywność naukową – budowanie nowego wizerunku, pozycji nauki i medycyny polskiej na świecie. – mówił prof. Skarżyński.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od ponad 20 lat realizuje „Polski Program Promocyjny”, którego celem jest propagowanie nowoczesnych metod produkcji i zarządzania oraz wspieranie, działających na polskim rynku, przedsiębiorstw w budowaniu i umacnianiu ich marek. W ramach programu, organizowany jest niekomercyjny Konkurs „Teraz Polska”, wyłaniający grupę najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych. Prestiż Godła Teraz Polska umacniają: przejrzyste procedury konkursowe, obiektywizm, kompetencja i niezależność ekspertów i członków Kapituły oraz patronat Prezydenta RP.