Konferencja „Nowe technologie w medycynie” w Turkmenistanie

W dniach 20-22 lipca 2013 roku w Aszchabadzie, w Turkmenistanie, odbyła się konferencja pt.: „Nowe technologie w medycynie”, w której udział wzięli przedstawiciele Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Zaprezentowali dwa wystąpienia: „Współczesne podejście w leczeniu częściowej głuchoty” oraz „Innowacyjne technologie w medycynie: screening i telemedycyna”. Oba wystąpienia zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem i stały się tematem do dyskusji. Konferencja zgromadziła specjalistów i lekarzy wielu specjalności, m.in. otolaryngologów, audiologów, foniatrów i logopedów.

Konferencja dała możliwość nawiązania rozmów o współpracy naukowo-klinicznej z ośrodkami medycznymi w Turkmenistanie. Równolegle z konferencją odbyła się wystawa medyczna „Zdrowie 2013”, podczas której zespół Światowego Centrum Słuchu wykonał wszystkich chętnym osobom odwiedzającym stoisko Centrum badania przesiewowe słuchu przy użyciu Platformy Badań Zmysłów, a także udzielane były konsultacje lekarskie oraz wykonywanie badanie przy pomocy video otoskopu.

Wśród najważniejszych gości, którzy odwiedzili stoisko Światowego Centrum Słuchu był Minister Zdrowia Turkmenistanu Gurbanmamed Eljasov oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Ministrów Sapardurdy Tojlyev. Podczas spotkania z Ministrem Zdrowia poruszono temat współpracy pomiędzy Polską i Turkmenistanem, w dziedzinie otolaryngologii i audiologii, przede wszystkim zmierzającej do wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń słuchu, zapobiegania chorobom, diagnostyki i leczenia z wykorzystaniem telemedycyny.