Konferencja Ukraińskiego Towarzystwa Naukowego Lekarzy Otolaryngologów

Doroczna jesienna konferencja Ukraińskiego Towarzystwa Naukowego Lekarzy Otolaryngologów ‘Nowe technologie w diagnostyce i leczeniu chronicznych zapalnych i onkologicznych chorób z zakresu otorynolaryngologii’ połączona z obchodami 75-lecia Ukraińskiego Towarzystwa Naukowego Lekarzy Otolaryngologów odbyła się w dniach 30 września – 1 października 2013r. we Lwowie na Ukrainie.

W jubileuszowej konferencji Ukraińskiego Towarzystwa Naukowego Lekarzy Otolaryngologów, świętującego 75-lecie swojej działalności, wzięło udział ponad 250 lekarzy reprezentujących wszystkie ważniejsze ośrodki ORL Ukrainy, oraz przedstawiciele Polski: Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, którzy przedstawili w sumie 9 prac, oraz Kliniki Otolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (1 praca). W programie konferencji znalazła się też jedna praca z Niemiec.

Trwająca dwa dni konferencja został podzielona na cztery sesje tematyczne. Pierwsza sesja – jubileuszowa – była poświęcona historii i dokonaniom Towarzystwa, kolejne trzy, odpowiednio, zagadnieniom naukowo-medycznym z zakresu rynologii, otologii i onkologii. W sumie podczas konferencji zaprezentowanych zostało 98 prac ustnych obejmujących bardzo szeroki zakres zagadnień. Prace przedstawione przez przedstawicieli Światowego Centrum Słuchu: dr. Piotra H. Skarżyńskiego, dr. Lucynę Karpiesz, dr. Romana Barylaka, mgr Agnieszkę Pankowską i mgr Magdę Żelazowską, wywołały duże zainteresowanie uczestników i ożywioną dyskusję.

Dr. Piotr H. Skarżyński przedstawił prezentacje zatytułowanie: ’21 lat implantów słuchowych w Polsce’, ‘Nasze 16-letnie doświadczenie w zakresie zachowania resztek słuchowych’, mgr Agnieszka Pankowska: ‘Diagnostyka i plan terapii pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego’,  ‘Rehabilitacja pacjentów z częściową głuchotą’, dr. Roman Barylak: ‘Właściwości chirurgii okienka okrągłego przy wszczepieniu implantu ślimakowego’, ‘Skomplikowane przypadki stapedotomii i re-stapedotomii’, dr. Lucyna Karpiesz: ‘Etiologia szumów usznych’, ‘Diagnostyka audiologiczna szumów usznych’, a Magda Żelazowska: ‘Telemedycyna w leczeniu, diagnostyce i rehabilitacji pacjentów z niedosłuchem’.

Uczestnicy konferencji odwiedzali także licznie wspólne stoisko informacyjne Światowego Centrum Słuchu i CSiM ‘Medincus’. Ukraińskich lekarzy interesowały szczególnie zagadnienia związane z wykonywanymi w WHC operacjami wszczepienia różnych implantów słuchowych, wielu z nich dopytywało się o możliwość odbycia u nas szkolenia lub stażu, a także o możliwość kierowania do nas pacjentów w celu diagnostyki i leczenia operacyjnego.

Dopełnieniem ciekawego programu naukowego była ceremonia otwarcia konferencji, której niepowtarzalny charakter nadały żywiołowe i barwne pokazy ludowych tańców ukraińskich oraz uroczy występ ludowego zespołu dziecięcego.